üçüncü Selim`in Gözdesi

Hz. Süleyman

İbrânice Şlomo (Salomon). Hz. Davud'un oğlu, O'ndan hemen sonra İsrail oğullarının peygamberi "akl-ı selim" ve "nazik" manalarına gelen "selim"in eş anlamlısı.

Sultan Selim Külliyesi

Sultan Selim Külliyesi, İstanbul Fatih`te, Sultanselim semtindedir. 1516-1522 yılları arasında Yavuz Sultan Selim’in anısına oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Mimarı belli değildir.

Nurbanu Sultan

Nurbanu Sultan (1525-1587) Osmanlı padişahı III. Murat'ın annesi, Valide Sultan ve II. Selim'in eşidir. 1520lerde henüz 10 yaşlarında bile değilken Osmanlı korsanları tarafından kaçırılmış ve İstanbul'da dönemin en ünlü ticaret merkezi olan Peradaki köle...

Hadim Ali Paşa

Hadim Ali Paşa (sonradan "Şehit Hadim Ali Paşa" şeklinde anılmıştır) II. Beyazıt saltanatında 1501-1503 ve 1509-1511 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Şehzade Selim (Yavuz Sultan Selim), Şehzade Korkut ve şehzade Ahmed'in taht k...

Kurdoğlu Muslihittin Reis

Kurdoğlu Muslihittin Reis`in babası Kurt Ahmet Reis, Fatih Sultan Mehmet`in donanmasında görev almış korsanlardan biridir. Kurt Ahmet Reis yaşı ilerlediği için inzivaya çekilmiş, yerini en büyük oğlu olan Muslihittin`e bırakmıştır. Bunu kutlamak için de M...

Şehzade Ahmet

Şehzade Ahmet II. Bayezid`in büyük oğlu. Velihaht şehzade olan Ahmet kardeşi Şehzade Selim`in çalışmaları ile ordunun Selim istemesi ile babasının Şehzade Selim`i başa geçirmesi neticesine Konya`da padişahlığını ilan etmiş. Sonradan Yavuz Sultan Selim tar...

Hafsa Hanım Sultan

Hafsa Sultan(d.? - ö.1538) I. Selim'in kızı, İskender Paşa'nın eşidir.

Ayşe Hatun

I. Ayşe Hâtûn, عایشه خاتون

3. Selim İlköğretim Okulu

== Tarihçe ==Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi, Köprülü Konak Sokak'ta bulunan okulun tarihi III. Selim Devri olan 1791 yılına dayanmaktadır. III.

Selimiye Hatun

Selimiye Sultan(1530-1596)II. Selim'in gözdesi Şehzade Abdullah(II.Selim'in Oğlu)'ın ve Gevherhan Sultan'ın annesidir.