--}}

Üç Kulhü Bir Elham

İslam

İslam Üç Kulhü bir Elham, İslam dininin kültürel bir kavramı olarak İhlas Suresi`nin üç defa ve Fatiha Suresi`nin bir defa okunması ile oluşturulan dörtlemeye halka arasında verilen isim. Fatiha ve İhlas surelerinin beraber okunması suretiyle İslam`daki Allah kavramı ana hatlarıyla özetlenmiş olduğu bazı İslam alimlerince dile getirilmiştirkaynak göster.

Bu dörtlü dua müslümanlar tarafından çoğunlukla cenazelerde veya mezarlıklarda ölü ziyaretlerinde tekrarlanır.

Arap ülkelerinde her iki sure de birer kez okunur.fact

Kökenbilim

Bu dörtleme adını Kulhü olarak bilinen İhlas Suresi ile Elham olarak bilinen Fatiha Suresi`nden alır. Bazen Kulhü yerine Kulhüvallah sözcüğü kullanılır.

İhlas Suresi

Ana|İhlas Suresi

``İhlas Suresi``, Kur`an`ın 112. suresidir.

Mekke`de vahyedildiğine inanılır. 4 ayetten oluşur.

İhlas Suresi, Kur`an`ın en kısa surelerinden biridir ve İslam`ın tevhid akidesinin en kısa ve öz ifadesidir.

``İhlas`` sözcüğü, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, dinin esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelir.

Fatiha Suresi

Ana|Fatiha Suresi

``Fatiha Suresi``, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur`an-ı Kerim`deki ilk sure ve en önemli surelerden biridir.

Bu sure, mushaftaki yeri nedeniyle Fatiha ismini almıştır. Fatiha, bir konuyu, bir kitabı veya başka bir şeyi "açan şey" demektir. Başka bir deyişle, Fatiha bir nevi önsözdür. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen ``Elham`` olarak anılır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.