Üç nokta, bir noktalama işaretidir.

Üç nokta

Üç nokta, bir noktalama işaretidir.

Kullanımı  1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: ``Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanıa€¦`` (Tarık Buğra)
  2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: ``Kılavuzu karga olanın burnu ba€¦tan çıkmaz.``
  3. Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:`` a€¦ derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladıa€¦`` (Tarık Buğra)
  4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: ``Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medeni cihanda, layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmeka€¦`` (Mustafa Kemal Atatürk)
  5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur: ``Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: - Koca Alia€¦ Koca Ali, be!. `` (Ömer Seyfettin)
  6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:


- Yabancı yok!<br /> - Kimsin?<br /> - Alia€¦<br /> - Hangi Ali?<br /> - a€¦<br /> - Sen misin, Ali usta?<br /> - Benim!.<br /> - Ne arıyorsun bu vakit buralarda?<br /> - Hiça€¦<br /> - Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !.<br /> - !. <br /> (Ömer Seyfettin)

Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar