Üç orman kantonu ( ) 14. yüzyılın başından beri orta İsviçre'deki ormanlık bölgeleri tanımlamak için kullanılan terim. Terim 1291 yılında yaptıkları bir antlaşma ile biraraya gelen Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları için kullanılır.

Üç orman kantonu

Üç orman kantonu ( ) 14. yüzyılın başından beri orta İsviçre'deki ormanlık bölgeleri tanımlamak için kullanılan terim. Terim 1291 yılında yaptıkları bir antlaşma ile biraraya gelen Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları için kullanılır. İlk olarak 1433 tarihli Luzern'in "Gümüş Kitab"ında ise "dört orman kantonu"ndan sözedilir. Dördüncü kanton olarak Luzern dahil edilmiştir. 15. yüzyıl sonlarındaki Konstanz piskoposluğunun metinlerinde Luzern "dört orman kantonu başkenti" olarak adlandırılır. Luzern gölü ise 16. yüzyıldan itibaren Dört kanton Gölü olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Fransız işgalinden sonra kurulan Helvetia Cumhuriyeti döneminde, 1798 ile 1802/03 arasında Uri, Schwyz, Unterwalden ve Zug kantonları, "Waldstätte" kantonu olarak tanımlanmıştır.

Yanıtlar