Aerofonlar (Havalı / Üflemeli Çalgılar) : Çalgının içindeki veya çevresindeki havanın titreşimi ile ses veren çalgılardır. Bunlara örnek olarak; Zurna, Çifte, Mey, Kaval, Sipsi, Çığırtma, Tulum, Ağız Armonikası, Akordeon, Mızıka ve benzerleri verilebilir.

ÜFLEMELI ÇALGILAR (türkçe) anlamı
1. Üflemeli sazlar.
ÜFLEMELI ÇALGILAR (türkçe) ingilizcesi
1. n. the wind
2. n. wind instrument,

Üflemeli Çalgılar hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bakır üflemeli çalgılar

Bakır nefesli çalgılar grubunda şu çalgılar bulunur:

Tahta üflemeli çalgılar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Nefesli çalgılar

Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı.

Vurmalı çalgılar

Vurmalılar ailesi, tarihin en eski çalgılarının önemli bir bölümünü içerir.Bu çalgıların en ilkelleri bile çağdaş orkestraların vurmalıları arasında yer almaktadır. Bunlar,müziğin yalnızca ritm, renk ve dinamik

Tahta Nefesli çalgılar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Tahta üflemeli Enstrümanlar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Flüt

Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.

Caz

Caz müziği 1880'lerde New Orleans'ta gelişmeye başladı ve 1920'lerin başında New York, Los Angles ve Chicago'da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. O zamanlar birçok değişik akım cazın ortaya çıkışında yol gösterici olmuştur. Bunlardan biri melodilerin ve akorların ...

Trompet

Bir ağızlık ve kendi üzerine kıvrılmış silindir biçimindeki borudan oluşur. Ağız kısmı kâse benzeri konik biçimdedir. Ses rengi parlak ve çınlayan niteliktedir.

Saksafon

Saksofon çoğunlukla pirinçten yapılan, koni ve “S” biçiminde olan, ağızındaki kamışla ses çıkaran bir çalgıdır. 1840’li Yillarda, Adolphe Sax’ca bulunmuştur. Saksofon genellikle Pop-müziği, “big band” müziği ve caz ile ilişkilendirilse de, önceleri klasik batı ...

Progressive Rock

Progresif rock 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında "ağırlıklı olarak Britanyalı grupların rock müziğini yeni sanatsal seviyelere çekme girişiminin" sonunda ortaya çıkmıştır. Progresif rock grupları standart rock veya popüler mısra-nakarat düzeni üzerine kurulu ...

Orfeo

Orfeo, (SV 318, "Orphée, Favola di Musica") besteci Claudio Monteverdi tarafından hazırlanmış bir prolog ve 5 perdeden oluşan bir lirik operadır. Eserin librettosu şair Alessandro Striggio (1573-1630) tarafından yazılmıştır.

Rock N' Roll

Rock N' Roll 50'li yıllarada Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış kökenleri blues ve country müziğe dayanan bir müzik türüdür.Genel olarak gitar, davul, piyano ve üflemeli çalgılar kullanılarak yapılan bir müzik türüdür.İlk başlarda blues yapısı üzerine kurulmuş ...