Aerofonlar (Havalı / Üflemeli Çalgılar) : Çalgının içindeki veya çevresindeki havanın titreşimi ile ses veren çalgılardır. Bunlara örnek olarak; Zurna, Çifte, Mey, Kaval, Sipsi, Çığırtma, Tulum, Ağız Armonikası, Akordeon, Mızıka ve benzerleri verilebilir.

ÜFLEMELI ÇALGILAR (türkçe) anlamı
1. Üflemeli sazlar.
ÜFLEMELI ÇALGILAR (türkçe) ingilizcesi
1. n. the wind
2. n. wind instrument,

Üflemeli Çalgılar hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bakır üflemeli çalgılar

Bakır nefesli çalgılar grubunda şu çalgılar bulunur:

Tahta üflemeli çalgılar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Nefesli çalgılar

Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı.

Vurmalı çalgılar

Vurmalılar ailesi, tarihin en eski çalgılarının önemli bir bölümünü içerir.Bu çalgıların en ilkelleri bile çağdaş orkestraların vurmalıları arasında yer almaktadır. Bunlar,müziğin yalnızca ritm, renk ve dinamik

Tahta Nefesli çalgılar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Tahta üflemeli Enstrümanlar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Flüt

Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.