Milliyetçiliğin temel alındığı bir görüştür. Bir ırkın başka bir ırktan üstün olduğunu veya bir milletin başka bir milletten üstün olduğunu konu alır. Türk siyasetinde özellike 70'li ve 80'li yıllarda oldukça etkin rol alan milliyetçi ideoloji. Kökenleri Ziya Gökalp'a kadar uzansa da gerçek anlamda kurucusu Alparslan Türkeş'tir. Ülkücüler genelde MHP'yi desteklerler ve Ülkü Ocakları adı altında örgütlenirler.

Ülkücülük

Milliyetçiliğin temel alındığı bir görüştür. Bir ırkın başka bir ırktan üstün olduğunu veya bir milletin başka bir milletten üstün olduğunu konu alır.

Türk siyasetinde özellike 70'li ve 80'li yıllarda oldukça etkin rol alan milliyetçilik ideoloji. Kökenleri Ziya Gökalp'a kadar uzansa da gerçek anlamda kurucusu Alparslan Türkeş'tir. Ülkücüler genelde MHP'yi desteklerler ve Ülkü Ocakları adı altında örgütlenirler.

Ülkücülük Kapitalizm, Komünizm, Liberalizm, Faşizm ve Emperyalizm gibi ideolojilere karşı çıkar. Destekleyenleri tarafından "üçüncü yol" (1945 sonrasında oluşan çift kutuplu dünyaya atfen) olarak tanımlanır. Ülkücülük ilkeleri 9 Işık adı altında toplanmıştır.

Ülkücülük günümüzde sadece Türkiyede değil Türk dünyasında(Irak Türkmenleri, Azeriler) da destek görmektedir.

Dokuz Işık

  1. Milliyetçilik
  2. Ülkücülük
  3. Ahlakçılık
  4. Toplumculuk
  5. İlimcilik
  6. Köycülük
  7. Hürriyetçilik ve şahsiyetçilik
  8. Gelişmecilik ve halkçılık
  9. Endüstricilik ve teknikçilik

ülkücülük

bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü. düşünceyi, ruhu, usu birincil; özdeği, doğayı ve olguları ise ikincil öğe sayan, özdeği düşüncenin bir görünüş biçimi olarak ele alan bilimdışı akım; dinsel dünya anlayışının felsefedeki yansıması idealizm, "özdekçilik" karşıtı. sanatta, gerçeği ülkede arayan, gerçekten daha güzeli yaratmaya çalışan görüş.

ülkücülük

Türkçe ülkücülük kelimesinin Fransızca karşılığı.
idéalisme [le]

ülkücülük

Türkçe ülkücülük kelimesinin Almanca karşılığı.
der Idealismus

İlgili konuları ara

Yanıtlar