Bütün dünya tarafından bağımsızlığı kabul edilen, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

ÜLKE (türkçe) anlamı
1. bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü
2. diyar
3. memleket
4. vatan
5. devlet
herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge.
ÜLKE (türkçe) anlamı
6. 1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü
7. diyar
8. memleket
9. Artık vatan toprağı
10. Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur.- Y. K. Beyatlı.
11. 2 . Devlet:
12. Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi.- F. R. Atay.
13. 3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge:
14. Dünyanın gelişmiş
15. gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum.- H. Taner.
16. Atasözü
17. deyim ve birleşik fiiller
ülke açmak
ÜLKE (türkçe) anlamı
18. (Türkçe) 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt
19. vatan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKE (türkçe) ingilizcesi
1. [Ulk (der) ]n. trick
2. joke
3. jest
4. prank
5. playful act
6. n. country
7. domain
8. territory
9. land
10. realm
11. clime
12. soil
ÜLKE (türkçe) fransızcası
1. pays [le]
2. territoire [le]
3. contrée [la]
4. lieu [le]
ÜLKE (türkçe) almancası
1. n. Heimat
2. Inland
3. Land
4. Territorium

Ülke hakkında detaylı bilgi

Ülke devletin egemenliği altında bulunan yerlerin topu Bir devletin hakimiyet alanı. Devletin varlığını muhafaza edebilmesi ve milletlerarası şahsiyetinin olması için bir ülkeye sahip olması gerekir. Burada o devlete ait vatandaşlar yaşar ve sınırları belirlidir. Bir devletin ülkesi sınırlar içindeki kara, deniz ve hava alanını içine alır. Sınırlandırılmış ülke topraklarında devletin hakimiyeti toprak altında olduğu gibi havada da olduğu kabul edilir. Devletin kendi ülkesi topraklarında istediği gibi maden, petrol araştırması, kuyu ve sığınaklar açmak yetkisi vardır. Yalnız hava sahasında bütün ülkelerin faydalanmaları gereken uzay sınırlarının nereden başladığı kesin belli değildir. Uçağın çıkabileceği en son yükseklik, devletin güvenliğiyle ilgili yükseklik, atmosfer tabakasının bilfiil sona erdiği nokta bu sınır için öne sürülmüşse de, bugün için kesin birşey kabul edilmemiştir.

Bir devletin ülkesini genişletmesi alüvyonların denizi doldurması, volkanik faaliyetlerde olduğu gibi jeolojik olaylarla, başka bir devletle anlaşarak, devlet veya devletlerden anlaşma, hibe, satın alma veya karşılıklı arazi mübadelesi şeklinde olabildiği gibi anlaşmalar dışında bir devletin ülkesini elde etme, fetih yoluyla da olur. Günümüzde fetih, devletler arasında meşru kabul edilmese de fiili olarak yaşanmaktadır. Kuvvetli olan, dünya devletlerinin söz geçiremediği devletler, yirminci yüzyılda da istila yoluyla ülkelerine yeni topraklar katmaktadırlar.

İlgili başlıklar

* Ülkeler
İlgili Konu Başlıkları Tümü

ülke Kodu

Ülke kodu bir ülkenin isminin kısaltılmış halidir. Uzun ülke isimleri bu şekilde daha kolay kullanıma sunulmuştur. bu kodlar uluslararasıdır.

Savunma Bütçeleri En Yüksek 15 ülke

Savunma bütçeleri en yüksek 15 ülke

Ülke Bayrakları

Tüm ülkelerin bayraklarına ait liste. İlgili bayrağın üzerine tıklayarak, daha büyük boyutta görüntüleyebilirsiniz.

Değişik Dillerde ülke Adları

Dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri vardır. Baız ülkelerin politik nedenlerden dolayı zaman içinde isimleride değişmiş olabilir. Bu makale uluslar, ülkeler ve özerk devletler için bilinen tüm isimleri vermeyi amaçlamaktadır.

Değişik Dillerde ülke Adları (A-Ç)

Dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri vardır. Bazı ülkelerin politik nedenlerden dolayı zaman içinde isimleri de değişmiş olabilir. Bu madde uluslar, ülkeler ve özerk devletler için bilinen tüm isimleri vermeyi amaçlamaktadır.

Değişik Dillerde ülke Adları (D-İ)

Dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri vardır. Bazı ülkelerin politik nedenlerden dolayı zaman içinde isimleri de değişmiş olabilir. Bu madde uluslar, ülkeler ve özerk devletler için bilinen tüm isimleri vermeyi amaçlamaktadır.

Değişik Dillerde ülke Adları (J-P)

Dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri vardır. Bazı ülkelerin politik nedenlerden dolayı zaman içinde isimleri de değişmiş olabilir. Bu madde uluslar, ülkeler ve özerk devletler için bilinen tüm isimleri vermeyi amaçlamaktadır.

Değişik Dillerde ülke Adları (R-Z)

Dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri vardır. Bazı ülkelerin politik nedenlerden dolayı zaman içinde isimleri de değişmiş olabilir. Bu madde uluslar, ülkeler ve özerk devletler için bilinen tüm isimleri vermeyi amaçlamaktadır.

Okul Ve Ülke

Okul ve Ülke, önce 1992 ve 93 yılında "İktidar" dergisinin üniversite eki olarak 2 sayı yayınlanmıştır. 1995'dan beri yayımlanan aylık sosyalist liseli dergisidir.

Okul Ve Ülke (dergi)

Okul ve Ülke, önce 1992 ve 93 yılında "İktidar" dergisinin üniversite eki olarak 2 sayı yayınlanmıştır. 1995`dan beri yayımlanan aylık sosyalist liseli dergisidir. Ayrıca liselerde Okul ve Ülke ismi altında örgütlenen ve sosyalizm görüşünü benimsemiş gençler ...

Osman Murat Ülke

Türkiyeli vicdani retçi ve 1997 "insan hakları" ödülünün sahibi.

Sahipsiz ülke

Sahipsiz ülke kavramı; hiçbir devletin egemenliği altında olmayan bir ülkeyi belirtmektedir.

Yitik Ülke

Yitik Ülke, İnternet üzerinde yayın yapan, 2000 yılında yazar Kadir Aydemir tarafından kurulan şiir ve edebiyat sitesidir. 2006 yılının Eylül ayında Yitik Ülke Yayınları da bünyesine katılmıştır.

Yitik Ülke Yayınları

Yitik Ülke Yayınları, 2006 yılının sonlarında İstanbul`da kurulan bir yayınevidir. Yayınevi, özellikle genç yazarların ilk kitaplarını yayımlıyor. Genel yayın yönetmeni Kadir Aydemir. Şiir, öykü, roman, deneme gibi genel türlerde ve özel dizilerde yayın yapılıyor.