Ümmî Sinan`ın doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Asıl adı Yusuf`tur. Ümmî Sinan Halvetiyye tarikatına bağlı bir mürşittir.

Ümmî Sinan

} Ümmi Sinan`ın doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Asıl adı Yusuf`tur. Ümmi Sinan Halvetiyye tarikatına bağlı bir mürşittir. 25 Cemaziyelahir 1067`de (10 Nisan 1657) vefat etmiştir. Kabri kendi adıyla anılan Antalya, Elmalı`daki caminin bitişiğindeki türbededir. }

İlgili konuları ara

Yanıtlar