--}}

Üniforma Fetişizmi

Cinsel nesnenin belirli bir üniforma giymesi şartı aranır.

ÖzelliğiCinsel nesnenin belirli bir üniforma giymesi şartı aranır. İç çamaşırı fetişizmi gibi striptiz temasıyla birlikte görülür.

TürleriAsker Üniforması FetişizmiCinsel nesne asker üniforması giymiştir. Otorite temsili olarak kabul edilen bir nesne söz konusu olduğu için fanteziler genellikle sadizm öğeleri içerir.

Hemşire FantezisiCinsel nesne hemşire kıyafeti giymiştir. Gündelik yaşantıda da erkekler arasında yapılan sohbetlerde hastanede yatmak zorunda kalanlara güzel hemşirelerin olup olmadığı sorusuyla espriler yapılır. Bu fantezi, bu tür gündelik yaklaşımların uçlaştırılmasından ötesi değildir.

Hemşire; bakım veren, gerekirse doyuran, koruyucu ve denetleyici bir özne olarak annenin ikamesi olmaya aday bir figürdür. Nesne ilişkileri teorisine göre annenin tümgüçlü figür olarak algılanması, çocuksu bağımlılıktan kaynaklanır. Hasta düşmüş ve bakıma gereksinimi olan kişi, yeniden annenin tümgüçlü olduğu bir bağımlılık durumuna gerilediğinde hemşire, tümgüçlü anne figürünün yerine geçer.

Bazı temalarda ise cinsel dürtüleri bastırılmış kişiyi, bu baskıyı kaldırarak tedavi eden hemşire, bir ideal figür olarak belirir. Hemşirenin genelde beyaz ya da açık renkli bir üniforması olması onun "kurtarıcı" ya da "melek" olduğu şeklinde bir çağrışıma da neden olmaktadır.

Okul Üniforması FetişizmiCinsel objeye okul üniforması giydirilmesidir.Okul ve Çocuk öğelerini barındırdığından pedofilik bir fetişizmdir

Polis Üniforması FetişizmiSekreter Fantezisiİş yaşamının stresi ve tekdüzeliğine yönelik bir tepki olarak görülen bu fetişizmde eril kültürün yadırgatıcı yönlerini görmek de mümkündür. Yine anne ikamesi olan sekreter, herşeyini erkeğine veren bir kadın imgesini temsil eder. Sekreter, ev kadınının bir yansımasıdır. Erkeğin çamaşırlarını yıkayıp, yemeklerini pişiren eşi ile işlerini düzenleyen sekreteri arasındaki işlevsel ortaklık, diğerindeki cinsel işlevi öbürüne de yansıtarak ikisi arasındaki özdeşimi tamamlamaya ve "kadın" imgesini tektip kılmaya hizmet eder.

Üniforma Fetişizmlerinin Kültürle İlişkisiOkul üniforması fetişizminin yaygınlaşması ve popüler kültürün bir öğesi haline gelmesi, üniformanın cinsel kimliği yansıtmak ve gururla bu kimliği temsil etmek gibi işlevler edinmesine yol açar. Postmodern çağda genç kızın bilincinde erkeklerin ilgisini üniforması sayesinde çekebildiği gibi bir kanı yerleşmiştir. Kitle endüstrisi, üniforma aracılığıyla - tıpkı astrolojinin yaptığı gibi - gençlere bir kimlik verir. Sözgelimi, Britney Spears`ın "Baby One More Time" isimli video klibi, çeşitli Amerikan gençlik filmlerinde, Rebelde gibi dizi filmlerinde okul yaşantısının yarattığı kimlikler ön plana çıkar. MTV`nin TRL isimli programının bir bölümünde genç kızlar okul üniformasını bir gurur vesilesi olarak kabul ettiklerini açıkça itiraf ederler.

Otto Kernberg, fantezilerin olmadığı ilişkileri de sağlıksız kabul eder. Arada sırada değişiklik yapmak kuşkusuz herkesin hakkıdır. Ne var ki, bu tür fetişizmlerin belirli çerçevelerde ve özel olarak yaşanmaları gerekir. Kitle iletişimiyle birlikte, popüler kültür öğeleri haline gelen bazı fetişizmler, imgelerin yanlış kurulumlarına neden olur. Söz gelimi, sekreter olarak çalışan kadınlar, cinsel kültür öğelerinin yarattığı nedensel düşünce kalıpları nedeniyle, işlerinden pek de memnun değildirler.

Fetişizmler ve Nostalji

Özellikle İngiltere`de Schooldisco http://www.schooldisco.comolarak bilinen ve belirli bir üne sahip olan disko, üniforma fetişizmlerinin "nostalji" ile olan bağlarını tartışma konusu yapmıştır.

Daha çok hastane, okul ve askerlik ile ilgili nahoş anıları bastırmaya yaradıkları düşünülmektedir.

Cinsel Nesne Olmayı Kabul Edenler

Transvestisizm olarak bilinen sapıklıkta, kişiler, söz konusu üniformaları giyerek ilgi çekmeyi bekler ve bu yolla "kadınsı" doğalarını teşhir edebilmenin bir yolunu bulmuş olurlar.

Diğer Fetişizmlerle İlişkileri

Akseuar fetişizmleriyle tema açısından zorunlu bağları vardır. Asker üniforması fetişizminde silah; hemşire fantezisinde şırınga; okul üniforması fetişizminde kalem, gözlük; sekreter fantezisinde yine gözlük ve kalem genel temaya eşlik ederler. Ayrıca striptiz fantezisi boyunca cinsel nesnenin terketmediği tek şey aksesuardır.

DipnotlarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.