Ünlü Türk Masonlar

Mason olduğu bilinen Türk ünlüler

Devlet Adamları ve Politikacılar

33.Osmanlı Padişahı V.Murad, Şehzade Kemalettin Efendi, Şehzade Nurettin Efendi, 5.Murad’ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid,

Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa, Sadrazam Âli Paşa, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazam Tunuslu Ethem Paşa, Sadrazam Hayrettin Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Sadrazam Talat Paşa, Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M.Raşit Arer, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey, Maliye Nazırı Tevfik Bey, Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman, Nafia Nazırı Ali Münif, Posta Nazırı Kirkor Agaton, Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa, Devlet Adamı ve Musikişinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa, Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf, Şam Valisi ve Abdülhamid’in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey, Ankara Valisi Reşit Paşa, İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bleda, Maliye Müsteşarı Faik Süleyman, Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi, Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp, Başbakan Hasan Saka, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen, Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Dışişleri Bakanı Selim Sarper, İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu, Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, Milli Savunma Bakanı Münir Birsel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen, Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen, Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan, Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe, Ticaret Bakanı Ahmet Dallı, Bakan, Milli Emniyet Başkanı Celal Tevfik Karasapan, Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer,

Askerler

Humbaracı Ahmet Paşa (Comte de Bonneval), İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa, Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Müşir Fuat Paşa, Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa, Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa, Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa, Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa, Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa, Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa,

Bilim Adamları

Bilgin ve Devlet Adamı Mehmet Tahir Münif Paşa, Tıp Doktoru Dr.Antranik Gırcikyan Paşa, Ülkemizde yeni eğitim yöntemlerini getiren Selim Sabit Efendi, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba, Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri, TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel, İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan, Tıp Profesörü Neşet Ömer İrdelp, Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran, Psikoloji Profesörü Mustafa Şekip Tunç, İTÜ Rektörü Mustafa İnan, Tıp Profesörü M.Kemal Öke, Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs, Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Sevig, Tıp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliği de yapmış olan Besim Ömer Akalın, Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü, Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit, Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem, Y.Müh., Rektör Suphi Kamil, Ord.Prof.Dr. Burhanettin Toker, Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek, Ord.Prof.Dr. Fahri Arel, Prof.Dr.Muzaffer Şevki, Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim, Müzikolog Cevad Memduh Altar, Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan, İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken, Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal

Şairler & Yazarlar

Gazeteci ve Yazar Şinasi, Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa, Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap, Büyük Vatan Şairi Namık Kemal, Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop, Yazar Mehmet Emin Bey, Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim, Lügatçı ve Yazar Diran Kelekyan, Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul, Yazar ve Filozof Rıza Tevfik, Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın, Yazar ve Sosyolog Ziya Gökalp, Şair ve Noter Mithat Cemal Kuntay, Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman, Yazar ve Öğretmen Reşad Nuri Güntekin, Yazar ve Gazeteci Agah Sırrı Levent,

Sanatçılar

Müzisyen Şükrü Şenozan, Ressam Ali Sami Boyar, Ressam Nazmi Ziya Güran, Ressam, GSA Müdürü Namık İsmail, Sahne Sanatçısı Behzat Butak, İ.Galip Arcan, Karikatürist Ramiz Gökçe, Opera Sanatçısı Nurullah Şevket Taşkıran, Müzisyen Mesut Cemil Tel, Piyanist Mithat Fenmen, Sinema Sanatçısı Ayhan Işık, Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu, Heykeltraş Haluk Tezonar,

Mason Din Adamları

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam İzzettin Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi, Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü, Sefaret İmamı Haşim Veli, Müderris Mahmut Esad Efendi,

Eğitimci Masonlar

Muvaffak Benderli, Yontov Garti, Hikmet Gürtav, Mehmet Ali Kırca, Celal Öget, Halit Sarıkaya, Ali Teoman

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    bu listedeki isimlerin çoğunun masonlukla uzaktan yakından bir alaksı yoktur bu durum sırf o şahsiyetleri karalamak için yapılmış çirkin bir iftiradan ibarettir gerçekten yazık bu insanların çoğu devleti için milleti için mücadele vermiş insanlardır:(

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.