türlü duyguları anlatmaya yarayan söz bölümleri

Ünlem

  • ünlem - Sevinç, üzüntü, kızma, korku, şaşkınlık gibi duyguları belirten, doğa seslerini yansıtan veya bir kimseyi çağırmak için kullanılan sözcükler.
  • ünlem işareti

ünlem

türlü duyguları anlatan ya da bir doğa sesini yansıtan sözcük.

ünlem

1 . Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
2 . Ünlem işareti.

ünlem

(Türkçe) - Ses, seda, çağrı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ünlem

Türkçe ünlem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. interjection, exclamation

ünlem

Türkçe ünlem kelimesinin Fransızca karşılığı.
exclamation [la], interjection [la]

ünlem

Türkçe ünlem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ausrufewort, Empfindungswort, Interjektion, Zuruf

İlgili konuları ara

Yanıtlar