--}}

üretim Ilişkileri

Üretim ilişkileri kavramı, Üretici güçler kavramıyla birlikte Marksist teorinin ana kategorilerinden olan Üretim tarzı kategorisinin içeriğini oluşturur. Üretici güçler, üretim tarzının sürekli devinen, değişen ve gelişen yanını oluştururken, ``üretim ilişkileri`` de üretici güçleri engellemeleri ya da geliştirmlerine bağlı olarak anlam kazanırlar.

} Üretim ilişkileri kavramı, Üretici güçler kavramıyla birlikte Marksist teorinin ana kategorilerinden olan Üretim tarzı kategorisinin içeriğini oluşturur. Üretici güçler, üretim tarzının sürekli devinen, değişen ve gelişen yanını oluştururken, ``üretim ilişkileri`` de üretici güçleri engellemeleri ya da geliştirmlerine bağlı olarak anlam kazanırlar. Bu ikili kavram çifti, Marksist teori de birbirinden tamamen ayrı ve özerk değildirler, aralarında şöyle bir bağıntı sözkonusudur; ilk olarak, üretim ilişkilerinin gelişmesi öncelikle üretici güçlerin gelişmesine bağlıdır ve ikinci olarak, üretim ilişkilerinin kendisi de üretici güçlerin gelişimini etkilerler. Bu etki onları hızlandırma ya da yavaşlatma anlamındadır, belirleyici olan sonuçta ``üretici güçler``dir. Bu teorik açıklama biçimi benzer şekilde, altyapı-üstyapı meselesinde de görülür.

Kaynakça

  • ``Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı``, K.Marks.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

üretim ilişkileri

toplumsal yaşamda özdeksel zenginliklerin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, özdeksel ilişkiler.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

üretim Ilişkileri
üretim ilişkileri