Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 1914-1916 yılları arasında şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı din ve siyaset adamı.

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 1914-1916 yılları arasında şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı din ve siyaset adamı.

1867 yılında Trablusgarp vilayeti Evkaf Müdürü Abdullah Avni Efendi`nin oğlu olarak doğdu. Ailesi ilmiye sınıfına mensuptu. İlk öğrenimini aile içinde ve özel derslerle tamamladıktan sonra, 1883`de İstanbul`a giderek Fatih Başkurşunlu Medresesine kaydoldu.

1869`da memleketi Ürgüp`e dönerek, ardından Kayseri`ye geçti. Kayseri`de Yağmurlu Medresesinde derslerine devam etti. Ardından yine İstanbul`da Başkurşunlu Medresesinde 8 yıl eğitim gördü. Medreseden sonra kaydolduğu Hukuk Mektebini de bitirerek Bursa`da müderris olarak memuriyet hayatına başladı. İlk görevinden sonra Adliye`ye geçerek II. Meşrutiyet`e kadar sırasıyla Maraş, Trablus ve Lazkiye`de çeşitli görevlere getirildi. Ardından tayin edildiği Selanik`te genç subay ve aydınların kurdukları siyasi oluşumlara yaklaştı ve bazılarına fiilen katıldı. Selanik`te ceza reisi iken İttihat Terakki Cemiyeti bünyesine girdi. Meşrutiyet`in ilanından sonra Niğde mebusu olarak Meclis-i Mebusana girdi. Bu arada Darülfünun`da müderrisliğe devam etti.

İbrahim Hakkı Paşa kabinesinde Dahiliye, Orman ve Meadin nezaretlerinde vekaleten bulunan Hayri Efendi, Küçük Mehmed Said Paşa`nın kabinesinde Adliye Nezareti ve Şurayı Devlet başkanlığına asaleten atandı. 16 Mart 1914`de Şeyhülislam oldu.

Birinci Dünya Savaşı`nın başlaması ile cihad fetvasını veren şeyhülislam oldu. Şeyhülislamlık dönemi 1916`ya kadar sürdü. Talat Paşa ile anlaşmazlıkları şeyhülislamlıktan ayrılmasında rol oynadı. Sultan VI. Mehmet Vahideddin döneminde Adliye Nazırlığını üstlenen Hayri Efendi, 1. Dünya savaşı sonrasında İstanbul`un işgali ile Malta sürgünleri arasında yer aldı. Rahatsızlanınca serbest bırakılarak, önce Roma`ya, sonra da Anadolu`ya geçti.

Ankara`da Mustafa Kemal`le görüştü. Görev teklifini rahatsızlığı nedeniyle kabul edemeyerek memleketi Ürgüp`e gitti ve 7 Temmuz 1921`de Ürgüp`te vefat etti.

Bir defa başbakanlık yapan Suat Hayri Ürgüplü ile milletvekilliği yapan Dr. Av. Münip Hayri Ürgüplü`nün babasıdır. Ürgüp Cami-i Kebir bahçesindeki aile kabristanına gömülmüştür.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi ilgili konular

 • Manastırlı Hamdi Efendi

  İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edildiğini her türlü tehlikeyi göze alarak Mustafa Kemal'e bildiren telgrafçı. İngilizler 16 Mart 1
 • Zahid-ül Kevseri

  Zahid-ül Kevseri Osmanlı alimlerinden. İsmi Muhammed Zahid bin Hasan'dır. 1878 yılında Düzce'nin Hacı Hasan Efendi köyünde doğdu. Babası d
 • Suad Hayri Ürgüplü

  Suat Hayri Ürgüplü (1903, Şam - 26 Aralık 1981, İstanbul) 13 Ağustos 1903 tarihinde Şam'da doğdu. I. Dünya Savaşı'na katılma fetvasını
 • Ünlü Türk Masonlar

  Mason olduğu bilinen Türk ünlüler
 • Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi

  Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 1914-1916 yılları arasında şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı din ve siyaset adamı.
 • Musa Kazım Efendi

  Musa Kazım Efendi (d. 1858- ö. 1920) Osmanlı Devleti`nin son yıllarında 4 kez şeyhülislamlık görevini üstlenmiş din adamı
 • Şeyhülislamlar listesi

  Şeyhülislamlar Listesi (185 meşîhat ve 131 kişi)
 • Ürgüplü Mustafa Hayri

  Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (d. 1867- ö. 1921), 1914-1916 yılları arasında şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı din ve siyaset adamı.
 • Osmanlı Evkaf Nazırlığı

  Evkaf Nazırlığı ya da Evkaf-ı Hümayun Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde vakıf kurumlarından sorumlu olan nazırlıktır.
 • Mehmet Esat Efendi

  MEHMED ESAD EFENDİ (1847-1918) Osmanlı şeyhülislâmı.İstanbul Şehzadebaşı'nda Emin Nûred-din mahallesinde doğdu. Huzur dersleri mukarrirler