Üst âlem (Lat., superregnum; İng., superkingdom, domain ya da empire), biyolojik bilimsel sınıflandırmadaki en üst seviye canlı gruplandırmasıdır: adından da belli olduğu üzere âlemden üst seviyede bulunur ve tüm biyolojik gruplamaların en kapsayıcı olanıdır.

Üst âlem

Üst alem (Lat., ``superregnum``; İng., ``superkingdom``, ``domain`` ya da ``empire``), biyolojik bilimsel sınıflandırmadaki en üst seviye canlı gruplandırmasıdır: adından da belli olduğu üzere alemden üst seviyede bulunur ve tüm biyolojik gruplamaların en kapsayıcı olanıdır. "Üst alem" adı ya da Latince ve İngilizce`deki eş anlamlıları isteğe bağlı olarak seçilmiş adlardır ama düzenlemenin kendisi, canlıların kalıtsal malzemeleri (genomları) arasındaki temel evrimsel farklara işaret eder.

style="font-size:95%; line-height:1.2"
2 üst alem sistemi(Chatton, 1937) 3 üst alem sistemi(Woese ve ark., 1990) 6 alem sistemi(Woese ve ark., 1977)
Prokaryota Bacteria Eubacteria
Archaea Archaebacteria
Eukaryota Eukarya Protista - Protistler
Fungi - Mantarlar
Plantae - Bitkiler
Animalia - Hayvanlar
<nowiki></nowiki> Bilim tarihi boyunca geliştirilmiş olan ve üst alemleri temel alan iki canlı gruplama sistemi ile bu sistemlerin Carl Woese ve arkadaşlarınca 1977`de önerilmiş olup, günümüzde de kullanılan 6 alemli sistem arasındaki denklik karşılaştırması soldaki tabloda sunulmuştur.

Günümüzde, bu gruplamaların temeli genetik dizi çözümlemelerinden elde edilen verilerdir ve yeni gruplama önerilerinin ortaya çıkması da olasıdır.

KaynakKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar