ğ

Ğ ya da ğ harfi Türkçe, Azerice, Kırım Tatar`ı ve Tatar dillerinde kullanılır. Bu harfin unikodu büyük harf için U+011E, küçük harf için U+0011F dir.==Türkçe`de kullanımı==Türkçe`de yumuşak g olarak bilinen bu harf Türk alfabesinin dokuzuncu harfidir.

Ğ

}

Ğ ya da ğ harfi Türkçe, Azerice, Kırım Tatar`ı ve Tatar dillerinde kullanılır. Bu harfin unikodu büyük harf için U+011E, küçük harf için U+0011F dir.

Türkçe`de kullanımıTürkçe`de yumuşak g olarak bilinen bu harf Türk alfabesinin dokuzuncu harfidir. Belli bir sesi yoktur, kendisinden önce ya da sonra gelen ünlü harflere göre kullanılır. Örneğin dağ sözcüğü daa gibi okunur. Eğer e, i, ö veya ü harflerinden sonra gelirse y gibi okunur. İki ünlünün arasında yer alıyorsa bazen yine de y olarak okunur. Almanca`daki "R" sesinin okunuşuna çok benzer.

Azeri, Kırım Tatar`ı ve Tatarca`da kullanımıTürkçe`de bir sözcüğün başına gelmeyen ğ harfi, Kırım Tar`ı ve Tatarca`da gelebilir. Örneğin Arapça`da Abdullah olarak yazılan bu isim Tatarca`da Ğabdulla olarak yazılır. Bu Türk lehçelerindeki "ğ" sesi oldukça kalın ve gırtlağa yakın telaffuz edilir. Yani Türkiye Türkçesi`nde o kadar yumuşamıştır ki görevi kendinden önceki ünlüyü uzatmak olmuştur. Ancak bu lehçelerde kalın olarak çıkarılır. Türk kirillerinde yumuşak g`ye karşılık olarak "Ò“" ya da "гъ" harfleri kullanılmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

ğ

türk abecesinin dokuzuncu harfi; sesbilim bakımından, ince ünlülerle öndamak, kalın ünlülerle artdamak ünsüzlerinin sürekli ve yumuşağı. "yumuşak ge" adı verilen bu harf, türkçede sözcüklerin başında hiç geçmediği gibi, sonunda da genellikle tek heceli

İlgili konuları ara

Yanıtlar