ışık akısı

Işık akısı bir fiziksel niceliktir ve insan gözünün algıladığı ışık gücünün miktarını ifade eder. Bu tariften de anlaşıldığı gibi, ışık akısı hem ışınım yapan kaynağın gücüne hem de insan gözünün özelliğine bağlıdır.

Işık Akısı

Işık Akısı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Işık akısı

ışık akısı

birim yüzeyden, birim zamanda geçen ışık erkesi.

ışık akısı

Türkçe ışık akısı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
light flux, luminous flux

Yanıtlar