Işınlanma veya teleportasyon, kişinin bedenini veya bir eşyayı bulunduğu mekânda yok edip, bir anda başka bir mekânda ortaya çıkarması fenomenine verilen addır.
Terim eski Yunanca’da “uzak” anlamına gelen “tele” sözcüğü ile Latince’de “taşımak” anlamına gelen “portare” sözcüğünden türetilmiştir.

Işınlanma

Işınlanma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Teleportasyon

Yanıtlar