Şükür Teşekkür etmek, iyilik yapana karşı kalp, dil ve davranışlarla hürmet ve saygı göstermek. Güzel huylardan biri olan şükür, insanların Allahü teala tarafından kendilerine ihsan edilen, verilen sayısız nimetlerine, iyiliklerine karşılık olarak sevinç ve teşekkürlerini bildiren söz ve davranışlarda bulunmasıdır. Allahü tealaya şükretmek, O'nun dinini kabul etmek ve dinin hükümlerine, yani emir ve yasaklarına uymak demektir. Şükür, hem kulluk ve hem de insanlık vazifesidir. İyilik edene

Şükür

Şükür Teşekkür etmek, iyilik yapana karşı kalp, dil ve davranışlarla hürmet ve saygı göstermek. Güzel huylardan biri olan şükür, insanların Allahü teala tarafından kendilerine ihsan edilen, verilen sayısız nimetlerine, iyiliklerine karşılık olarak sevinç ve teşekkürlerini bildiren söz ve davranışlarda bulunmasıdır. Allahü tealaya şükretmek, O'nun dinini kabul etmek ve dinin hükümlerine, yani emir ve yasaklarına uymak demektir. Şükür, hem kulluk ve hem de insanlık vazifesidir. İyilik edene, teşekkür etmenin lazım geldiğini her akıl sahibi kabul eder.

şükür

Kripton elementinin simgesi.

şükür

tanrı'ya duyulan minneti dile getirme. mutlu bir olay ya da durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme.

şükür

Türkçe şükür kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Sukur] n. thanks, gratitude, glorification, halleluiah, hallelujah, hosanna interj. Thank God!

şükür

Türkçe şükür kelimesinin Fransızca karşılığı.
merci [la], actions de grâces, remerciement [le]

şükür

Türkçe şükür kelimesinin Almanca karşılığı.
der Dank, die Lobpreisung

Yanıtlar