--}}

Şükrü Elçin

Şükrü Elçin, (d. 1912, Florina, Rumeli), Türk araştırmacı ve yazar.

Şükrü Elçin, (d. 1912, Florina, Rumeli), Türk araştırmacı ve yazar. İzmir Erkek Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1939 yılındada bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kurduğu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1982'de emekli oldu. Yıllarca Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü başkanlığı yaptı. Türk Kültürü dergisini önce yazı işleri müdürü olarak daha sonra imtiyaz sahibi olarak neşretti. "Halk Edebiyatı'na Giriş" adlı kitabı dolayısıyla 1984'te kendisine Türkiye İş Bankası tarafından Halk Bilim Büyük Ödülü verildi. Hayatı ve çalışmaları öğrencilerinden Metin Özarslan tarafından tez konusu olarak işlendi. Eserleri *Şair Bozuntuları, (Şiirler)(Niyazi Hicran-Damla ile birlikte), Hafız Ali Matbaası, İzmir, 1932, 24 s. *Yirmidört (Şiirler), Kültür Basımevi, İstanbul, 1944, 31 s. *Adalara Destanlar (Şiirler), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 43 s. (İkinci defa basılmıştır) *Hikayeler (Ali Gündüz Akıncı ile birlikte) †“Antoloji- MEB Köy Kitaplığı, 6, Millí Eğitim Basımevi, 1949, 74 s. *Deli Dumrul (Turhan Oğuzkan ile birlikte), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 21 s. (Resimli) *Kerem ile Aslı Hikayesi (Doktora tezi), Millí Eğitim Basımevi, Ankara, 1949, VII-I+128 s. *Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), (Doçentlik tezi) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri IV, Sayı: A.1, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 83 s. (Üçüncü defa basılmıştır) *Türk Bilmeceleri, Devlet Kitapları, Millí Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. VII+90 s. (Üçüncü defa basılmıştır) *Çocuklarımıza Şiirler, (Antoloji), Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1974, 172 s. (Üçüncü defa basılmıştır) *Halk Edebiyatı (Eğitim Enstitüleri II. Sınıf), Hacettepe Vakıfları Kuruluşları Teksis Limited Şti. Basımevi, Ankara, 1977, 92 s. *Halk Edebiyatı Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Millí Folklor Araştırma Dairesi Yay., Halk Edebiyatı Dizisi: 3, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1977, V-367 s. (Üçüncü defa basılmıştır) *Türkçülük ve Milliyetçilik, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 23 s. *Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları: 365, Türk Halk Kültürü

Eserleri

Dizisi:10, Emel Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1981, IV+810 s. (Üçüncü defa basılmıştır) *Gevherí Divanı, (İnceleme, Metin, Dizin, Bibliyografya), Kültür ve Turizm Bakanlığı Millí Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 56, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 723 s. (İkinci defa basılmıştır) *Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:78, Seri IV, Sayı: A.23, Sevinç Matbaası, Ankara, 1988, VIII-279 s. *Ali Ufkí- Hayatı ve Mecmua-ı Saz ü Söz, (Tıpkı basım), Kültür Bakanlığı Musiki

Eserleri

:1, Millí Eğitim Basımevi, İstanbul, 1976, (Büyük boy) XXVII+328 s. (İkinci defa basılmıştır) *Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, (Muhtar Tevfikoğlu ve Sadık K. Tural ile birlikte), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 53, Seri III, Sayı:A.14, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1983, 295 s. *Şiirle Selam (Antoloji), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:59, Seri IV, Sayı: A.15, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 208 s. (İkinci defa basılmıştır) *Folklor ve Halk Edebiyatının Millí Birliğin Oluşmasındaki Rolü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1986, 52 s. *Gevherí, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 821, Türk Büyükleri Dizisi: 49, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1987, VI+146 s. *í‚şık Ömer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:826, Türk Büyükleri Dizisi:54, Gaye Matbaası, Ankara, 1987, IV+123 s. *Yeni Türk Nesri Antolojisi (Muhtar Tevfikoğlu ile beraber), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kültür

Eserleri

Dizisi: 97, Ankara, 1987, VIII+741 s. *Türkiye Türkçesinde Ağıtlar, (Antoloji) Kültür Bakanlığı Yayınları:1197, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi:49, DSİ Matbaası, Ankara, 1990, VIII+239 s. *Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları:115, Seri IV, Sayı: A.32, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 194 s. *Halk Şiiri Antolojisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:1008, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi: 89, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1988, VI+270 s. *Yurt Duyguları (Antoloji), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları:114, Seri IV, Sayı: A.31, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 174 s. *Türk Edebiyatında Tabiat, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 1992. Kaynak İşte 12 değerli bilim insanı Metin, Prof.Dr.Şükrü Elçin-Hayatı ve

Eserleri

Üzerine Bir Araştırma
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı basılmamış bilim uzmanlığı tezi, Ankara 1992 }

Kaynak

larVikipedi

Görüşler

  • Metin Özarslan Avatar
    Metin Özarslan - 1 yıl önce

    Sayın Yetkili
    Bendenizin yaptığı yüksek lisans/bilim uzmanlığı tezinden aldığınız bu maddede tarafımca yazılmayan bir husus sayfanızda hatalı olarak yazılmıştır. Merhum Şükrü Elçin'in eserleri arasında "*Kerem ile Aslı Hikayesi (Doktora tezi), Millí Eğitim Basımevi, Ankara, 1949, VII-I+128 s." şeklinde ifade ettiğiniz künye hatalıdır. Çünkü "Kerem ile Aslı Hikayesi" Şükrü Elçin hocanın 1939 yılında Prof. M. Fuat Köprülü'ye sunduğu lisans bitirme tezidir. Bu tez 10 yıl sonra (Millí Eğitim Basımevi, Ankara, 1949, VII-I+128 s.) Hocamızın doktora tezi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde Halk Edebiyatı kürsüsünde Prof. Pertev Naili Boratav yönetiminde yapılan "Kitabî, Mensur, Realist İstanbul Hikâyeleri" başlıklı çalışmadır ve bu çalışma 1949 tamamlanmıştır. Düzeltmenizi rica ederim.


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.