Şükrü Kaya

Şükrü Kaya Osmanlı Devleti`nin son yıllarında çeşitli devlet görevleri yaptıktan sonra, Kurtuluş Savaşı`na katılmış, savaşın ardından kısa bir dönem İzmir Belediye Başkanlığıı üstlendikten sonra Atatürk`ün yakın çalışma arkadaşlarından biri olmuş devlet ve siyaset adamıdır.

1883`de İstanköy`de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanköy`de yaptı. Midilli İdadisi`ni bitirdi. İstanbul`a giderek Galatasaray Sultanisi`ne girdi, burada okurken aynı zamanda Hukuk Mektebine devam etti. 1908 yılında Hukuk Mektebi`ni bitirince Paris`e gitti, burada Hukuk Fakültesini bitirdi.

Türkiye`ye dönünce Hariciye Nezaretinde katiplikle devlet hizmetine başladı. Mülkiye müfettişi oldu. Aşair ve Muhacirin (Aşiretler ve göçmenler) Genel Müdürü oldu. Mülkiye Müfettişi olarak Anadolu`da ve Irak`ta bulundu. Sonra görevinden ayrılarak İzmir`e gitti. Buca Sultanisinde bir süre öğretmenlik yaptı. Mondros Mütarekesinden sonra İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyetine girerek dış ilişkiler bölümünde çalıştı. Milli Mücadele için yaptığı çalışmalar yüzünden tutuklanarak İstanbul`daki Bekirağa Bölüğüne gönderildi.

İstanbul`un işgalinden sonra Malta`ya sürüldü. Malta`dan kaçarak Avrupa`ya gitti. Bir süre İtalya ve Almanya`da kaldıktan sonra Anadolu`ya geldi ve Milli Mücadeleye katıldı. Birinci Lozan Konferansı`na giden heyette danışman olarak çalıştı. Konferansta bulunduğu sırada İzmir Belediye Başkanlığına seçildi. 1923 yılında Menteşe Milletvekili olarak T.B.M.M.`ye seçildi ve 1924 yılında İsmet Paşa Hükümetinde Tarım Bakanlığı yaptı. Fethi Bey Hükümetinde Dışişleri Bakanlığına getirildi (1923-1924). Hükümetin istifasıyla bu görevden ayrıldı. T.B.M.M. 3. Dönemde Muğla milletvekili olan Şükrü Kaya, 4. İsmet Paşa Hükümetinde İçişleri Bakanlığı`nda bulundu. Bundan sonra Atatürk`ün ölümüne kadar kurulan bütün hükümetlerde aynı görevi sürdürdü (1927-1938).

Bu arada C.H.P. Genel Sekreterliğine getirildi ve 11 Kasım 1938`de bakanlık görevinden ayrıldı. Siyasetin yanı sıra yazarlık yapan Şükrü Kaya, Daniel Defoe`dan Robinson Crusoe (1923), Henri Berau`dan Şişko (1924), Charles Rist ve Charles Gide`den Günümüze kadar iktisadi mezhepler tarihi (1927), Bukley`den Eski Yunan Masalları ve Mathiez`den Fransız İhtilali (1950) adlı eserleri dilimize çevirdi.

Cumhuriyet gazetesinde makaleler yazan Şükrü Kaya`nın 1927-1937 yılları arasındaki konuşmaları ve yazıları da kitap olarak yayımlandı. Ayrıca 1935-1938 yıllarındaki söylevlerinin bir bölümü, Türkçe ve Fransızca broşür olarak çıktı. Şükrü Kaya 1959 yılında İstanbul`da öldü.} } } <div class="Boxmerge"> }}}}}} } } } </div>

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar