Şükrullah

uzman

uzman Tam adı Şükrullah b. İmam Şihabeddin Ahmed b. İmam Zeyneddin Zeki`dir. Franz Babinger`in tahminine göre 1386 yılında doğan Şukrullah`ın Amasyalı olduğu sanılmaktadır.

II. Murad ve II. Mehmed dönemlerinin bilginlerindendir. Osmanlı İlmiye sınıfına mensuptur. II. Murad döneminde Karamanoğulları Beyliği`ne elçi olarak gönderilmiştir.

Behçet`üt Tevarih isimli eserini II. Mehmed`in sadrazamı Veli Mahmud Paşa`ya sunmuştur. Farsça olarak yazılan bu eser 1530 senesinde Farisi tarafından Türkçe`ye çevrilmiştir. On üç kısımdan oluşup dünya tarihinin anlatıldığı bu eserin sekizinci kısmı Fatih Mehmed`in tahta çıkmasına 1451 kadar ki Osmanlı tarihinden bahsetmektedir.

22 yıl Osmanlı Devleti`nde hizmetinde çalışmış, 1488 yılında İstanbul`da vefat etmiştir. Mezarı Şeyh Vefa Camisi`nde bulunmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şükrullah ilgili konular

 • Karamanoğulları Beyliği

  Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra kurulan beylikler içinde en uzun süre ayakta kalanlardan biridir. 1
 • Ramazanoğulları Beyliği

  Ramazanoğulları Beyliği, Misis ve Adana yöresinde kurulmuş bir Anadolu beyliğidir. 1352 yılında kurulan beylik 1514 yılında kısmen, 1608 y
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Osmanlı Padişahları doğum tarihleri

  Bu liste Osmanlı sultanlarının doğum tarihlerini içermektedir. Padişahlar hakkında daha detalı bilgi için Liste - Osmanlı padişahları link
 • Kronoloji - Fatih Sultan Mehmed

  FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu. 1434- Edirne'de II.
 • Mahmud Paşa (Veli)

  Mahmud Paşa (Velî) Fatih Sultan Mehmed Han devri sadrâzamlarından. Doğum târihi bilinmemektedir. Sırp kavmine mensup asîl bir âilenin çocuğ
 • Bolu Sancak Beyleri

  Bolu 1324 yılından itibaren 1692 senesine kadar Sancak Beyleri tarafından idare edilmiştir. Şehzadeler, hanedana akraba olanlarla, Candaroğullar
 • Şükrullah

  uzman
 • Şükrullâh

  Şükrullâh, 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı tarihcisi. ''Behcetü't Tevârih'' adlı tarih kitabının yazarı olarak ün yapmıştır.
 • Osmanlı başdefterdarları listesi

  Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın