Şırnak (merkez)

Şırnak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinin ve merkez ilçesinin yönetim merkezi olan şehirdir.
Şırnak, tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir.

Şırnak (merkez)

} } Şırnak, Şırnak ilinin merkezi olan şehirdir. Şırnak ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Şırnak ili Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı "Seyahatname" ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre'nin kızgın sıcağından korunmak için, Şırnak yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir. Şırnak, Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı'nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, önceleri Şerneh, daha sonraki yıllarda ise Kürdara Şırnak adını almıştır. Şırnak ili tarihte bir çok önemli devletin başkentini kendi topraklarında barındırmıştır. Aynı zamanda Guti (Gudi) imparatorluğunun başkenti olan Bajarkard Silopi ilçesi topraklarındadır.

Coğrafya

Şırnak ili 37°31 kuzey enlemleri ve 42°28 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 7.172 km², ortalama 1.400 metre rakımı ile deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Şırnak ili Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır.Ayrıca şehirde ki bazı aileler ırak zaho şehriyle akrabadır. Sindi aşiretine mensup bazı köyler vardır. ekonomi: şırnak ilinin ekonomisi madencilik ve ticarete dayanır.Kırsal kesimde ise hayvancılık daha çokgeçim kaynağıdır.Petrolle son zamanlarda adını duyurun şırnak,şimdi göç veren deil göç alan il konumuna geçmiştir

Yanıtlar