şah

Şah, Eski Farsça Hşayathiya, İran ya da Pers hükümdarlarının ünvanı. Zamanla İslam aleminde hükümdar anlamında yaygın olarak kullanılagelmiştir.

Şah, Eski Farsça Hşayathiya, İran ya da Pers hükümdarlarının ünvanı. Zamanla İslam aleminde hükümdar anlamında yaygın olarak kullanılagelmiştir.

Hükümdarlar hükümdarı anlamına gelen şehinşah unvanı, Perslerin krallar kralı saydığı II. Kyros'un (Büyük) anısına 20. yüzyılda Pehlevi hanedanı tarafından kullanılmıştır. Gene Şahtan türetilen Farsça padişah unvanı da koruyucu, ulu hükümdar anlamını taşır. Şah ünvanı, 1973'te monarşinin yıkılmasına değin Afganistan'da, ayrıca Orta ve Güney Asya'daki başka ülkelerde birçok hükümdar ya da prens tarafından kullanılmıştır. Soyla gelen valiler de bazen kendi adlarına şah sıfatını eklemişlerdir.

İslam'da şah kavramı

Öte yandan bazı İslam tarikatları Ali'yi şah sanıyla anarlar. Ali'nin mezarı Necef'te olduğu için Necef sultanı anlamında Şah-ı Necef, yiğitler sultanı anlamında Şah-ı Merdan ve daha yaygın olarak da velilik sultanı anlamında Şah-ı Velayet sanları kullanılır.

Alevilik ve Bektaşilikte Ali, Muhammed ile birlikte Allah nurunun tecellisi sayıldığı için, çoğu Alevi-Bektaşi gülbanki Bismillah yerine, Ali'nin adıyla anlamında Bismişah ile başlar.}

şah kelimesi yunus emre nin demelerinde de vardır. iran şahıyla bağdaştırmak yanlış bir düşüncedir. şah kelimesi yaradan manasında kullanılmaktadır. gerçek anlamı budur. sünni islam düşüncesinde iranla bağdaştırmak için kullanılmıştır.

Alevi-Bektaşi edebiyatında şah sözcüğü zaman zaman hem Ali'yi, hem de İran şahını çağrıştıracak biçimde kullanılmıştır.

Hindularda Şah

Raj, Raja gibi bilinen Hint hükümdarlarından sonra belirli bazı yöneticilerde ismen hoş ve komşu ülkelerinin sıklıkla kullanması sebebiyle; "şah" ünvanınıda benimsemiştir.

Örneğin; Shah Devdan

Satrançta şah

} Satrançtaki en önemli taş şah olarak anılır. Batılı dillerde bunun yerine kral kullanılır. Satranç oyunu Hindistan'da ortaya çıkmış olmasına rağmen satranca dair bilinen en eski belgeler 5. yy. Pers belgeleridir.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

şah

Türkçe şah kelimesinin İngilizce karşılığı.
[SAH] n. shah, king, check

şah

satranç oyununda en önemli taş; iran ya da afgan hükümdarı, şeh.
benzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi.
atın ön ayaklarını yerden keserek arka ayakları üstünde ayakta durması.
İran veya Afgan hükümdarı.
Alevilik, Bektaşilikte pir.

şah

Türkçe şah kelimesinin Fransızca karşılığı.
schah [le], (satranç) roi [le]

şah

Türkçe şah kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Schah

şah

1 . İran veya Afgan hükümdarı.
2 . Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş:
"Sonra şahını bir hane geri aldı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Alevilik, Bektaşilikte pir.
4 . sıfatBenzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
(ben) şahımı bu kadar severim , şahken şahbaz olmak

şah

(Farsça) Erkek ismi 1. Hükümdar. - Birleşik isimlerde 1. ve 2. isim olarak da kullanılır Şahbanu - Selimşah gibi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

şah ilgili konular

 • Vezir

  Sadrazam ya da Vezir-i Azam Osmanlı döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi.
 • Virani

  Virani, 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında yaşamış, Bektaşi tarikatının ikinci Piri Balım Sultan'dan el almıştır. Ale
 • Voyvoda

  Voyvoda Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan'ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin krallar
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • şehzade

  Şehzade Osmanlı padişah sülalesinin erkek evlatlara verilen isim. Aslı “şah oğlu, padişah oğlu” demek olan şehzadedir. Padişah çocukla
 • İslamiyet

  Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun e
 • Farsça

  Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı
 • Ansiklopedi

  Ansiklopedi, sözcüğü Yunanca "öğrenme çemberi" anlamına gelen enkyklopedia'dan gelir (en: iç, kyklos: döngü veya çember, pedia: eğitim,
 • Kartal

  Kartal bilinen yırtıcı kuş. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvalar