Şah İsmail II Safevî şahlarının üçüncüsü. Şah Tahmasb’ın oğludur. Gençliğinde, babası Şah Tahmasb (1524-1576) zamânında uzun yıllar hapis yattı.

Şah İsmail II

Şah İsmail II Safevi şahlarının üçüncüsü. Şah Tahmasb’ın oğludur. Gençliğinde, babası Şah Tahmasb (1524-1576) zamanında uzun yıllar hapis yattı. Kahkaha Kalesindeki mahkumiyeti sırasında, Safevi şahı babası Tahmasb 1576’da ölünce, kızkardeşi Perihan vasıtasıyla hapisten kurtarıldı. İktidar yolu açıldı. Rumlu (Anadolulu) Avşar ve Tekeli gibi Türk oymaklarının desteğiyle kardeşi Haydar Mirza’yı öldürüp, İkinci Şah İsmail-i Safevi adıyla 22 Ağustos 1576’da Safevi tahtına geçti. Sünni olup, Şafii mezhebindeydi.

İkinci Şah İsmail, Safevi Şahı olmasıyla iktidarını kuvvetlendirme faaliyetini başlattı. Safevi devlet kadrosunu sarmış sapıklara karşı temizlik hareketine başladı. Kendi adamlarını devlet kadrolarına tayin etti. Rafiziliği yasaklayıp, Sünniliğini ilan etti. Devlet kadrosundan uzaklaştırdığı memurlar ve sapıklar, aleyhine propaganda başlatıp, devlete isyan ettiler. Bunlardan, tespit ettiği, Şah Tahmasb’ın adamlarından ve askerlerden otuz binini cezalandırdı. Ehl-i beyt, Eshab-ı kiram ve İslam alimlerine küfür ve kötülemeleri ortadan kaldırdı. Camilerde halife hazret-i Ebu Bekr, hazret-i Ömer ve hazret-i Osman’ın kötülenmesini yasakladı. Müslümanlara hürriyet tanıdı. Âdil unvanını aldı. Doğu Anadolu’daki, Osmanlı Devletine tabi emirlerin teveccühünü kazandı.

İkinci Şah İsmail Safevi, ülkesinde, kısa zamanda büyük hizmetler ve icraatlar yaptıysa da, doğru yoldan ayrılmış Safevilerin düşmanlığını kazandı. 24 Kasım 1577’de zehirletilerek, bir rivayete göre de Safevi askerlerinin isyanı üzerine şehit edildi. Safevi tahtına, kardeşi Muhammed Hüdabende geçti.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

  • Türk Boyları
  • Türk Hükümdarları
  • Müslüman Türk devletleri
  • Yanıtlar