Şahabettin İmaret Camii

thumb|right|300px| Şahabettin İmaret Camii Bulgaristan`ın Filibe şehrinin güneyinde Meriç nehrinin kıyısında yer alır. 1444 - 1445 yıllarında II. Murat döneminde Rumeli beylerbeyi Lala Şahin Paşanın oğlu olan Şahabettin Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Şahabettin İmaret Camii II. Bayazid döneminde etrafına avlu yapılarak imarethane haline getirilerek aşevi yapılmıştır. Müslüman yolcuların ibadethanesi olarak kullanılmış 19 yüzyılın sonuna kadar ibadete açık kalmıştır.

Caminin mezarlık bölümünde bir de türbe bulunmaktadır, türbede Lala Şahin Paşa bir diğer rivayete göre Şahabettin Paşa` yatığı söylenmektedir.

Bulgaristan-taslak Osmanlı-taslak cami-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar