Şahabettin Mercani

Şahabettin (Şihabettin) Mercani (d. 1818, Kazan - ö. 1889), Tatar tarihçi, eğitimci, din bilgini.

Şahabettin (Şihabettin) Mercani (d. 1818, Kazan - ö. 1889), Tatar tarihçi, eğitimci, din bilgini. Doğduğu köyde, imam olan babası Bahaeddin Hazret'in okulunda başlayan öğrenimini Buhara'da sürdürdü. Semerkand'da Kadı Ebu Sait'in zengin kitaplığından yararlandı (1843-1845). 11 sene Buhara’da ayrıca iki sene Semerkand’da kaldıktan sonra 1849’da Kazan’a geldi. Kazan’ın 1. mescidi imamının istifa etmesi nedeniyle imamlığa aday oldu. Mahkeme-i Şer’iyye tarafından imamlığının tasdik edilmesi üzerine 30 Mart 1850’de 1. mescide imam hatip ve müderris olarak tayin edildi. Köyünde imamlık, öğretmenlik yaptı; Vasili Radlof'un yönetiminde açılan öğretmen okulunda tarih ve din dersleri okuttu (1876-1884). Bir ara İstanbul'a gelerek Şeyhülislam Ahmet Esat Efendi, tarihçi Cevdet Paşa gibi aydın din adamlarıyla görüştü. Kazan'da boş inançların bırakılması, çağdaş bilim ve tekniğin benimsenmesi yolunda çalıştı. "Usul-i cedit" adıyla anılan yenilik hareketinin öncülerinden olan Mercani, Tatar milli şuurunun gelişmesi yolundaki pek çok tarihi esere imza atmış seçkin bir Tatar aydınıdır. Arkeoloji ve tarihle yakından ilgilenmiş olan Mercani'nin, Vefiyat ül-eslaf ve tehiyet ül-ahlaf (Arapça, 7 cilt), Müstefad ül-ahbar fi tarihi Bulgar ve Kazan (Türkçe, 2 cilt 1885, 1900) gibi yapıtları vardır. Kaynakça Dış Bağlantılar * Ulu Tatar Bilgini Şihabetdin Mercani'nin Ölümümün 120.Yılını Anarken…..

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şahabettin Mercani ilgili konular

 • Empresyonizm

  Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını
 • Ömer Seyfettin

  Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Babası Ömer Şevki Bey, Kafkas Türkleri'ndendi. Yazarın annesi Fatm
 • Milli edebiyat

  Milli Edebiyat, yazı ve yaratıların, sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılarak, kendi ulusal değerlerimize dönmeyi, halka kendi dil
 • Fecriati dönemi Türk edebiyatı

  Fecriati Dönemi Türk Edebiyatı (1909-1912): Fecriatı edebiyatı, Servetifünun edebiyatına tepki olarak doğmuş bir akımdır. Serveti-i fünun
 • Falih Rıfkı Atay

  Falih Rıfkı Atay (1894 - 1971) 1894 yılında İstanbul'da doğdu. Fıkra, makale, gezi türlerindeki gazete yazılarıyla ve özellikle Atatürk'ü
 • Marcani Camii

  Marcani Camii, Rusya'nın Kazan şehrinde bir camidir. Eskiden ilk katedral cami idi.
 • Şahabettin Mercani

  Şahabettin (Şihabettin) Mercani (d. 1818, Kazan - ö. 1889), Tatar tarihçi, eğitimci, din bilgini.
 • Kazan, Tataristan

  Kazan Tataristan'ın başkentidir. Nüfusu 1 milyon 138 bindir. Çok modern bir şehirdir. İstanbul, Eskişehir ve Balıkesir, Kazan şehrinin karde