Şahabettin (Şihabettin) Mercani (d. 1818, Kazan - ö. 1889), Tatar tarihçi, eğitimci, din bilgini.

Şahabettin Mercani

Şahabettin (Şihabettin) Mercani (d. 1818, Kazan - ö. 1889), Tatar tarihçi, eğitimci, din bilgini. Doğduğu köyde, imam olan babası Bahaeddin Hazret'in okulunda başlayan öğrenimini Buhara'da sürdürdü. Semerkand'da Kadı Ebu Sait'in zengin kitaplığından yararlandı (1843-1845). 11 sene Buhara’da ayrıca iki sene Semerkand’da kaldıktan sonra 1849’da Kazan’a geldi. Kazan’ın 1. mescidi imamının istifa etmesi nedeniyle imamlığa aday oldu. Mahkeme-i Şer’iyye tarafından imamlığının tasdik edilmesi üzerine 30 Mart 1850’de 1. mescide imam hatip ve müderris olarak tayin edildi. Köyünde imamlık, öğretmenlik yaptı; Vasili Radlof'un yönetiminde açılan öğretmen okulunda tarih ve din dersleri okuttu (1876-1884). Bir ara İstanbul'a gelerek Şeyhülislam Ahmet Esat Efendi, tarihçi Cevdet Paşa gibi aydın din adamlarıyla görüştü. Kazan'da boş inançların bırakılması, çağdaş bilim ve tekniğin benimsenmesi yolunda çalıştı. "Usul-i cedit" adıyla anılan yenilik hareketinin öncülerinden olan Mercani, Tatar milli şuurunun gelişmesi yolundaki pek çok tarihi esere imza atmış seçkin bir Tatar aydınıdır. Arkeoloji ve tarihle yakından ilgilenmiş olan Mercani'nin, Vefiyat ül-eslaf ve tehiyet ül-ahlaf (Arapça, 7 cilt), Müstefad ül-ahbar fi tarihi Bulgar ve Kazan (Türkçe, 2 cilt 1885, 1900) gibi yapıtları vardır. ==Kaynakça== ==Dış Bağlantılar== * Ulu Tatar Bilgini Şihabetdin Mercani'nin Ölümümün 120.Yılını Anarken…..

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar