Şahi, Osmanlı Topu

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şahi, Osmanlı Topu ilgili konular

 • şahi

  Şahi Osmanlı Devleti döneminde yapılıp kullanılmış özel bir savaş topudur. İstanbul`un fethinde kullanılmışlardır.
 • İstanbul'un fethi

  İstanbul'un fethi, 29 Mayıs 1453, Salı günü geçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmed padişah, olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma ç
 • Fetih sonrası İstanbul

  İstanbul'un fethinin Türk, İslam ve dünya açısından önemli ve tarihin akışına yön verecek olan sonuçları vardır. Bu nedenle bir çok ta
 • Estergon'un fethi

  Estergon'un fethi 10 Ağustos 1543’te Macar Krallığının en önemli şehrinin Osmanlılar tarafından zabtı. Estergon şehri Budin’in 45 km
 • Çandarlı (2.) Halil Paşa

  Çandarlı (2.) Halil Paşa (1364-1387 tarihleri arasında I. Murad'a sadrazamlık yapmış aynı adı taşıyan dedesi Çandarlı Kara Halil Hayreddi
 • Belgrad'ın Fethi

  Orta Avrupa'nın kilidi sayılan müstahkem Belgrad şehrinin, 29 Ağustos 1521'de, Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından, Osmanlı Devleti'ne katı
 • Kastamonu Eyaleti

  Osmanlı Devleti`nin eyaletlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet (Mehmet II) zamanında, İstanbul`un fethinden sonra, Osmanlı Devleti`ne kendiliğind
 • Zuhurat Baba

  İstanbul Bakırköy`de bugün Zuhuratbaba olarak anılan semtte türbesi mevcut bulunan veli.
 • Şahi (silah)

  Şahi Osmanlı Devleti döneminde yapılıp kullanılmış özel bir savaş topudur. İstanbul`un fethinde kullanılmışlardır.