Şahin, İskeçe

kaynaksız

kaynaksız (Yunanca: Εχινος, Ehinos) Yunanistan`ın İskeçe ilinde (nomos) Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir köy.

Şahin İskeçe`nin yaklaşık 27 km kuzey doğusunda denizden 913m yüksekliğindeki Dobrivor dağının önünde güneye doğru uzanan 500 m yüksekliğindeki yeşil bir tepenin eteklerinde kuruludur. Köyün hemen yanından Narlıköy deresi (Kuruçay) geçmektedir. İskeçe yolu üzerinde Şahin`in hemen çıkışında bir köprü bulunmaktadır. Köprünün 50 m ilerisinde yolun her iki yanında da Şahin halkının mezarlığı bulunmaktadır. Nahiyede 3 adet cami bulunmasının yanısıra köprü yanında bir de kilise mevcuttur.

Şahinliler Batı Trakya Türkleri arasında çalışkanlıkları ve becerikli olmaları ile ünlüdürler. Şahin nahiyesinin kuruluşu hakkında Osmanlı Arşivleri dışında ne Roma ne Bizans ne de belli zaman dilimlerinde bölgede hakimiyet kuran diğer devletlerin arşivlerinde kesin belgelere rastlanmamaktadır. Nahiyenin eski kalıntıları ile bugünkü görünüm ve konumu gözönüne alınırsa, bina, medrese, hamam, cami ve yolların yapı, biçim ve mimarisine bakılacak olursa 4-5 asırlık bir geçmişinin bulunduğu, tipik bir Balkan Türk yerleşim birimi olduğu görülür.

Osmanlı Kayıtlarına göre Şahin, 1360`lı yıllarda bölgeyi fetheden Lala Şahin Paşa tarafından kurulmuştur. Şahin Paşa, Ropçoz ve Nevrokop bölgelerinde, "Şamanist" Kıpçak (Kuman) ve Peçenek Türklerinin birleşimi olan 6-7 bin kadarlık bir grup ile karşılaşmıştır. Bu karma Türk boyu Müslümanlaşarak bölgeye yerleşmiş ve buraya da Şahin Paşa`nın adı verilmiştir.

Bölge halkı 1877-78, 1913-19, 1941-45 yılları arasınaki savaşlar döneminde yoğun Hristiyanlaştırma kampanyalarına maruz kalmış ancak hiç hristiyanlaşan olmamıştır.

Bağlantılarköy-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.