Şambayadı, Çukurova

Şambayadı, Adana ilinin Çukurova ilçesine bağlı bir mahalledir.

Şambayadı, Adana ilinin Çukurova ilçesine bağlı bir mahalledir. Tarihçe Anadolu’da yirmi dört Oğuz boyunun, Alka Evli hariç olmak üzere, yirmi üçüne ait yer adları bulunmaktadır. En fazla yer adına sahip boylar, sırasıyla Kayı, Avşar,Yüreğir, Kınık, Eymür, Karkın, Bayındır , Salur ve 'Bayat’tır Şam-Bayadının gerek Boz-Ulus gerekse Yeni-İl arasındaki obalarının bu topluluklara mensup diğer oymaklar gibi 1613 tarihlerinde orta anadoluya gelmiş oldukları anlaşılmaktadır. Orta-Anadolu’ya gelen ve bahsedildiği gibi Şam-Bayadı oymaklarından bir veya birkaçı Çukur Ovaya indikleri ve Adana ili yakınlarında bu gün kendi adları ile anılan Şambayadı Köyünü kurdukları anlaşılmakta, yine onlardan bir obanın Konya-Karaman kasabasında yerleştiğini biliyoruz.Behisni yakınlarında bulunan Şam-Bayatlara bağlı oymağın yine kendi adlarıyla anılan şimdiki Adıyaman vilayeti Besni ilçesine tabii Şambayat Kasabasını kurmuşlardır Kültür Şambayadı; bünyesinde alevi ve sünni inanışlı insanları bir arada barındırması sebebi ile çok kültürlülüğe örnek bir yerleşim birimidir.Gelenek ve görenekleri itibariyle eski Türk ve bir takım şaman adetlerini yansıtmaktadır.Halkın yöresel kıyafetlerine bakıldığındada Anadolu yörük yaşamının simgesi olan şalvar ve Anadolu köy kadınlarıyla özdeşleşmiş olan yazma ön plana çıkmaktadır. Yakın geçmişe kadar köy olarak bilinen Şambayadı her ne kadar mahalle statüsüne kavuşsada halkın yaşam tazı ve geçim kaynakları yönünden köy görünümünden kurtulamamıştır. Son yıllarda artan okuma yazma oranına rağmen köyün en büyük sosyolojik sorunu olan erken yaşta evledirilmenin önüne geçilememektedir.Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmayla köyün bu sorunun temel sebepleri olarak; köy halkının eski Türk yaşayışından hala kopamamış olması ve ebeveynlerin evliliğin çalışkanlık ibaresi olduğuna ve genç çocuklarının disiplinini sağlayacağına inançlarının çok yüksek olması olarak tespit edilmiştir. Coğrafya Şambayadı Adana'nın geniş ova toprakları üzerine kurulmuş bir köy değildir. Çukurovanın düzlüğünü yitirmeye başladığı kuzey Adana'nın batı tarafında bir yerleşim birimidir.Bu sebeple her ne kadar mısır, buğday gibi tarım ürünleri yetiştirilsede köyde aşırı geniş yüz ölçümüne sahip tarım arazileri mevcut değildir. Köyün kapsamında olan araziler iki türdür. Birinci grup araziler Seyhan Gölün'den gelen DSİ sulama kanalı sayesinde sulamaya elverişli arazilerdir. Bu araziler sulanabilir ve küçük parseller olduklarından daha çok marul, patates, biber gibi sebzecilik ürünleri için elverişlidir.İkinci tür araziler ise sulama kanalına mesafesi uzak olan ve engebeli araziler olduğundan daha çok buğday,ayçiçeği ve bezelye gibi sulamaya gerek duymayan ürünler için kullanışlıdır. İklim Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Nüfus Ekonomi Köyün ekonomisi tarım , hayvancılık kamyon nakliyatcılığına ve az sayıda saniyi işçiliğine dayalıdır. Altyapı bilgileri Köyde, ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Dış bağlantılar * Yerelnet Köy Muhtarları 1997-2010 (3 Dönem Olmak Üzere Hala Devam Etmektedir.) - ŞAHİN ÇELİK

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şambayadı, Çukurova ilgili konular