İştar(aşk ve savaş tanrıçası)kültüne bağlı bir tapınak fahişesi.Bitkiler için verimli,hızlı büyümek, olağanüstü bir endama ve güzelliğe sahip anlamlarına gelen samahu kökünden türemiş bir kelimedir Şamhat.Çayırın hayvanları ile dost yabani insan Enkidu(Enki`nin yaratısı)ile ilşkiye giren şamhat onun uygarlıkla tanışmasını sağlar.cinsel deneyim sonucu elde edilen bilgelik fikrinin sümer kökenli mi yoksa sami kökenli mi olduğu bilinmemektedir.

Şamhat

İştar(aşk ve savaş tanrıçası)kültüne bağlı bir tapınak fahişesi.Bitkiler için verimli,hızlı büyümek, olağanüstü bir endama ve güzelliğe sahip anlamlarına gelen samahu kökünden türemiş bir kelimedir Şamhat.Çayırın hayvanları ile dost yabani insan Enkidu(Enki`nin yaratısı)ile ilşkiye giren şamhat onun uygarlıkla tanışmasını sağlar.cinsel deneyim sonucu elde edilen bilgelik fikrinin sümer kökenli mi yoksa sami kökenli mi olduğu bilinmemektedir.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar