şarkı

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Şekil bakımından murabba'ya benzer. Şarkı Türk'ler tarafından bulunarak geliştirilmiş bir nazım şeklidir. Kaynağı Halk Edebiyatı'na dayanır. Nitekim kafiye örgüsü bakımından koşmalara benzer. Edebiyatımızda 17. yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlayan şarkı nazım şeklinin ilk büyük ustası Nedim'dir.

Şarkıların ilk dörtlüğünün ikinci mısrası, bütün dörtlüklerin sonunda aynen tekrarlanır. Bu tekrarlara nakarat adı verilir. Dörtlük sayısı iki ile beş ara

Şarkı

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Şekil bakımından murabba'ya benzer. Şarkı Türk'ler tarafından bulunarak geliştirilmiş bir nazım şeklidir. Kaynağı Halk Edebiyatı'na dayanır. Nitekim kafiye örgüsü bakımından koşmalara benzer. Edebiyatımızda 17. yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlayan şarkı nazım şeklinin ilk büyük ustası Nedim'dir.

Şarkıların ilk dörtlüğünün ikinci mısrası, bütün dörtlüklerin sonunda aynen tekrarlanır. Bu tekrarlara nakarat adı verilir. Dörtlük sayısı iki ile beş arasında değişir. Eskiden aruzla yazılan şarkı, günümüzde hece vezniyle de yazılmaktadır. Kafiye örgüsü, ilk dörtlükte mısralar ya tamamiyle kendi arasında kafiyeli, ya da birinci ve üçüncü mısralar birbiri ile kafiyeli, ikinci ve dördüncü mısralar ise kendi arasında kafiyelidir.

Diğer dörtlüklerin ilk üç mısraları kendi aralarında kafiyeli, dördüncü mısraları ise birinci dörtlüğün ikinci mısrasının aynen tekrarıdır. Harflerle şematik olarak göstermek gerekirse şöyle bir görünüm ortaya çıkar:

I — aaaa/bbba/ccca/ddda/ veya II — abab/cccb/dddb/eeeb şarkıların konusu genellikle aşk ve tabiattır.

Divan şiirinde bestelenmeye uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım biçimidir. Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir. Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik bendlerden de oluşabilir. Üçüncü dizeye meyan adı verilir. Ve bu dizenin anlam bakımından daha özlü olmasına dikkat edilir. Dördüncü dizeye ise nakarat denir. Aşk, sevgili, ayrılık, içki, eğlence gibi konularda yazılır. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Naili-i Kadim’dir. 28 şarkısıyla Nedim de bu türün en güzel örneklerini vermiştir. Örnek:

Geçer fürkat zamanı böyle kalmaz Sağ olsun sevdüğüm Mevla kerimdir Onulmaz yareler bitmez iş olmaz Sağ olsun sevdüğüm Mevla kerimdür

Olursa Hazret-i Hakdan inayet Gül-i sad-berg olur her dag-ı hasret Gider fürkat gelür eyyam-ı vuslat Sağ olsun sevdüğüm Mevla kerimdür

Olursa mevc-i gam her bar ha’il Olur şahid hüveyda kam hasıl Çıkar bir gün kenara zevrak-ı dil Sağ olsun sevdüğüm Mevla kerimdür

Tek ü tenha bela deştinde her dem Ne hem-rah isterüm ne yar-ı hem-dem Bulur bir gün nihayet menzil-i gam Sağ olsun sevdüğüm Mevla kerimdür Naili-i Kadim

şarkı

tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi; divan edebiyatı'nda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan koşuk biçimi.
türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan parça,.
ezgi, müzik parçası, melodi.

şarkı

İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık.

şarkı

Türkçe şarkı kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Sarki] n. Orient
n. song, ballad, lay

şarkı

Türkçe şarkı kelimesinin Fransızca karşılığı.
chanson [le], chant [le]

şarkı

Türkçe şarkı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Canto, Gesang, Lied, Song

Şarkı (kenan isik) sözleri

kenan isik tarafından Aşk (Kenan Işık) albümünde söylenen Şarkı adlı şarkının sözleri.

"Kenan Işık"
Gittin, aşkım benim sen istemeden
Şimdi sadece uykularımdasın, düşlerimde...
Ah!... Yeniden sarabilseydim kalbini ellerimle
Göğsüme çekebilseydim...

"Zerrin Özer"
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeterki gel bana senede bir gün

"Kenan Işık"
Oysa şimdi sadece bırakılmış iki el var ellerimde
Ve yorgun sarı güller...
Ve sinmiş iki sözcük evin bütün odalarına...
Ve bütün sokaklarına dolaştığım şehirlerin
Seni seviyorum...

"Zerrin Özer"
Ağarsa saçlarım, solsa yanağım
Adını anmaktan yansa dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeterki gel bana senede bir gün

Şarkı (Azade) sözleri

Azade tarafından albümünde söylenen Şarkı adlı şarkının sözleri.

bak bu parçada seni anlatıyo mutlu musun?
sence bi başkasını seviyo olman bnm için mutlusonmu?
bence değil tonla seni anlattım bu insanlara benim
ellerim titriyo bunları yazarken umarım mutlusundur.


duyuyomusun? evinden çığlıklarımın yankısını.,
ona hissettiklerin benim sana hissettiklerimin aynısımı?
ne kadar garip dimi birinin bi insana tapması
sakız gibi çiğnediğin gururumu balon yapıp kaçsammı?,


-uzaklara senden uzak biyerlere
kurtul be kardeşim artık şu kızdan diyenlerle
muhabbetimi kesiyorum zerre kadar sevmesende.
sakın ihmal etme yine rüyalarıma gel her gece


suçmu sence herkez gibi mutlu olmak istemem
eğer evet suç diyosan mutlu olmak istemem.,
annem odama girince göz yaşımı gizlemem,
çocukluk olsa dahi benden kalbini esirgeme.

Yanıtlar