Bu ova, Kızılırmak Vadisi’ne açılan acısu ve kasımbeyli Deresi Vadilerinin Gemerek-Şarkışla çöküntü oluğunda genişleyen tabanlarına yayılmış

Şarkışla-Gemerek Ovası

Bu ova, Kızılırmak Vadisi’ne açılan acısu ve kasımbeyli Deresi Vadilerinin Gemerek-Şarkışla çöküntü oluğunda genişleyen tabanlarına yayılmış durumdadır. Gemerek önlerinden başlayan ova, Kuzeydoğu yönünde yaklaşık 50 km. uzanmaktadır. Gemerek, Şarkışla ve Hanlı Köyü çevrelerinde düz ova, öbür kesimlerinde ise 1-2 km. genişliğinde tarım alanları niteliği taşımaktadır. Acısı Vadisi’nde kalan Şarkışla bölümüyle, Kasımbeyli Deresi Vadisinde kalan Gemerek bölümünün arası, iki vadinin su bölüm çizgisini oluşturmaktadır.

Bu kesimde yükselti biraz artmakta ve ovadan çok plato niteliği ağırlık kazanmaktadır. Ovada batı yönünde akan Acısu’dan ve Kasımbeyli Deresi’nden sulamada pek fazla yararlanılamamaktadır. Bu akarsular yazın çok azalmaktadır. Kuru tarım yapılan Gemerek-Şarkışla Ovası’nda, İç Anadolu’nun kışları çok soğuk geçen karasal iklimi nedeniyle yalnızca birkaç tür tahıl ürünü (arpa, buğday, çavdar gibi) yetiştirilebilmektedir.

Yanıtlar