şecere

Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer.

ŞECERE (türkçe) anlamı
1. bir kişinin ya da bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün bireyleri gösteren çizelge
2. soyağacı. hayatağacı.
atların soyunun yazılı olduğu çizelge.
ŞECERE (türkçe) anlamı
3. 1 . Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge
4. soy ağacı
5. soy kütüğü
6. hayat ağacı.
7. 2 . Atların soyunun yazılı olduğu çizelge.
ŞECERE (türkçe) ingilizcesi
1. n. family tree
2. genealogy
3. genealogical tree,
ŞECERE (türkçe) fransızcası
1. arbre généalogique
ŞECERE (türkçe) almancası
1. der Stammbaum

Şecere hakkında detaylı bilgi

şecere ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Soy ağacı

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Şecere-i Türkî

Hârizm Özbek Hü­kümdarı Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın efsa­nevî devirlerden başlayıp daha sonra ha­nedanının geldiği Cengiz ve oğullarına geçerek Cuci Han yolu ile onların deva­mı olan Şeyban-Özbek hanları sülâlesi­nin kendisine kadar süren safhası ile,cağının ...

Soy Ağacı

Soy ağacı, soy kütüğü ya da şecere (Arapça'dan شْجَار ağaç), bir kişinin veya bir ailenin en uzak bilindiği atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir.

Kinana

Arap kabilesi, İslamlığın başlangıcında Mekke yakınlarında ordugâh kurdular. Kinaneler, şecere bilgilerine göre Kureyşlilerin ve dolayısıyla Hz. Muhammcd'in kendilerinden geldiğini ileri sürdüler. Kinane'nin bir bölümü VI. yy.da Yukarı Mısır'da yaşıyordu. İslâmlıktan ...

Aşiret

Aşiret, dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında köken, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymaktır.

Soyağacı

Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer.

William Kidd

William “Captain” Kidd Hint okyanusuna yaptığı bir deniz seferinin ardından korsanlık suçlamasıyla yargılanması ve idam edilmesiyle hatırlanan İskoç denizcidir. Bazı modern tarihçiler Kidd’in yalnızca hükümet adına çalışan bir korsan olmasını sebep göstererek ...