şecere

Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer.

ŞECERE (türkçe) anlamı
1. bir kişinin ya da bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün bireyleri gösteren çizelge
2. soyağacı. hayatağacı.
atların soyunun yazılı olduğu çizelge.
ŞECERE (türkçe) anlamı
3. 1 . Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge
4. soy ağacı
5. soy kütüğü
6. hayat ağacı.
7. 2 . Atların soyunun yazılı olduğu çizelge.
ŞECERE (türkçe) ingilizcesi
1. n. family tree
2. genealogy
3. genealogical tree,
ŞECERE (türkçe) fransızcası
1. arbre généalogique
ŞECERE (türkçe) almancası
1. der Stammbaum

Şecere hakkında bilgiler

şecere ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Soy ağacı

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Şecere-i Türkî

Hârizm Özbek Hü­kümdarı Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın efsa­nevî devirlerden başlayıp daha sonra ha­nedanının geldiği Cengiz ve oğullarına geçerek Cuci Han yolu ile onların deva­mı olan Şeyban-Özbek hanları sülâlesi­nin kendisine kadar süren safhası ile,cağının ...