Şef Seattle, ( d. 1780 – ö. 1866 ) ABD’nin kuzeybatı ucundaki Suqwamish ve Duwamish kabilerinin reisidir. Anne ve babasının da kabileleri olan Suqwamish ve Duwamish kabileri daha önce beyazlarla çok az irtibata geçmişti. Bölgesindeki diğer kabilelerle yaptığı savaşlarda şefliğini ispat etti. Seattle Fransız Katolik misyonerlerinin baskı ve etkisi altında kaldı. Bunun bir sonucu olarak 1830 yılında Hristiyanlığı kabul etti. Vaftiz ismi olarak Noah (Nuh) adını aldı.

Şef Seattle

Şef Seattle, ( d. 1780 – ö. 1866 ) ABD’nin kuzeybatı ucundaki Suqwamish ve Duwamish kabilerinin reisidir. Anne ve babasının da kabileleri olan Suqwamish ve Duwamish kabileri daha önce beyazlarla çok az irtibata geçmişti. Bölgesindeki diğer kabilelerle yaptığı savaşlarda şefliğini ispat etti. Seattle Fransız Katolik misyonerlerinin baskı ve etkisi altında kaldı. Bunun bir sonucu olarak 1830 yılında Hristiyanlığı kabul etti. Vaftiz ismi olarak Noah (Nuh) adını aldı. Dr. Maynard, Kızılderili bir araştırmacı, Şef Seattle ile uzun yıllar çok iyi arkadaş olur ve yeni kurulan kasabaya onun adının verilmesini önerir ve öneri kabul edilir. Ancak Şef Seattle'nin gerçek isminde bulunan hafif gırtlaktan söylenmesi gereken sesler, İngilizce'ye uygun olmadığından kasabaya kısaca "Seattle" adı verilir. Bugün Seattle'de Şef Seattle'ı hatırlatan pek çok anıt bulunmaktadır; Beşinci Cadde ve Cedar Caddesinde birer heykel Seattle Üniversitesinin havuzuna bakan bronz bir büst Seattle Lisesi Seattle şehrinin resmi mühürü (1937'de onaylanmış ve Şef Seattle'nin görüntüsünü taşıyor) Cuquamish'te kendi mezarının üzerinde yer alan tarihi anıt (Her yıl Ağustos ayında burada Şef Seattle günü düzenleniyor, danslar tertip ediliyor, som balığı yeniliyor ve geleneksel kano yarışları düzenleniyor.) ABD Başkanı Franklin Pierce Amerika'ya gelen beyaz göçmenleri ABD'nin kuzeybatısına yerleştirmek istiyordu.1850'lerde beyaz girişimcilerin zenginleşmesi ve bölgenin daha fazla göç alması nedeniyle Franklin Pierce olaya çözüm bulmak amacıyla 1854 yılında Şef Seattle'a bir mektup yazdı. Franklin Pierce bu mektupta kızılderililerden toprak istemiş ve isteklerinin kabul edilecek olursa; Kızılderililer için çok rahat geçinilebilecekleri bir yer ayrılacağını belirtmiştir.Şef Seattle yaptığı bir konuşmada Başkana cevap verir daha sonra bu konuşma metin halinegetirilir ve Amerikan Başkanına iletilir. Bu mektup Washington'da saklanmış ve American Expo 74'de sunulmuştur.İnsanın çevre karşısında bilinçsizce takındığı tavırlar karşısında duyarlılığı en güzel dille anlatan bu mektup UNEP(Birleşmiş Milletler Çevre Koruma Teşkilatı) tarafından şimdiye kadar bilinen en güzel ve en içten anlatım olarak tanımlanmıştır.Seattle, ne 1854 yılında ünlü bir konuşma yaptı. Bunun bilinen tek sürümü Dr Henry A. Smith, zamanda mevcut ve ayrıntılı notlar bir yerleşimci ve amatör şairin kaleminden geliyor.

Dış bağlantılar

* Lakw’alas (Thomas R. Speer), The Life of Si’ahl, ‘Chief Seattle’, Duwamish Tribal Services Board of Directors, for the Duwamish Tribe, July 22, 2004. Koladorina

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar