şehem

Elohist

Elohist (E), Belgesel hipotez'de anlatılan Tora'nın dört kaynağından biridir. Kaynağın ismi Tanrı için kullanılan Elohim'den gelir. Tanrı, Yahvist (J) kaynağa kıyasla daha az insansıdır.Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 198...

Dina

Dina () İsrailoğullarının atalarından Yakup'un ilk karısı Lea'dan olan kızıdır. Kenanlı prensin Dina'yı kaçırıp ırzına geçmesi ve bunun akabinde Dina'nın abileri Şimon ile Levi'nin kardeşlerinin intikamını almaları olayı "Dina tecavüzü" olarak bilinir ve...

Yahudi tarihi

Yahudi tarihi, Yahudi halkının, inancının ve kültürünün tarihidir. Yahudi tarihi yaklaşık altı bin yıllık bir süreyi ve yüzlerce farklı topluluğu kapsadığından, burada ancak genel bir şekilde ele alınabilmektedir. Aşağıda sıralanan ana maddelerde ve bu ma...

I. Yarovam

Jeroboam (''Yarobh'am'')

İsrail Krallığı (Kuzey)

İsrail Krallığı (İbranice: ממלכת יִשְׂרָאֵל, ''Mamlehet Yisrael'') Birinci İsrail Krallığı'nın MÖ 930'da yıkılmasından sonra kurulmuş iki devletten biridir. (Diğeri Yehuda Krallığı'dır.) MÖ 930'da kurulan krallığın varlığı MÖ 720'de Asur İmparatorluğu'nu...

Efraim kabilesi

Efraim kabilesi (İbranice: אֶפְרַיִם / אֶפְרָיִם, ''Efrayim''; Anlam: ''çifte verimlilik''), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. Menaşe kabilesi ile birlikte Yosef Hanedanlığını oluştururlar.

Şimon kabilesi

Şimon kabilesi (İbranice: שִׁמְעוֹן, ''Şimon'', Anlam:''Dinleme, İşitme''), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

Levi (Beni İsrail)

Levi (, anlam: ''birleşme'', ''katılma''), Tekvin'e göre, Yakup ile Lea'nın üçüncü oğlu ve Levi kabilesinin kurucusudur; fakat Arthur Peake'in iddiasına göre, kabilenin diğer İsrail kabilelerine bağlılığını göstermek için sonradan eklenmiştir.''Peake's co...

Yohanan Hurkanus

Yohanan Hurkanus (veya Yohanan Girhan, Yuhanna Hirkanus, John Hyrcanus, , Yunanca: Ιωάννης Υρκανός) (iktidar: MÖ 134 - MÖ 104, ö. MÖ 104) Haşmonayim (Makkabiler)in MÖ 2. yüzyılda lideriydi. Görünen o ki, "Hurkanus" ismini tahta geçtiği zaman almıştır.

Nehuştan

Nehuştan (veya Nehustan, ), Eski Ahit'te bir asa üzerine dolanmış pirinçten yapılmış yılanın betimlendiği kutsal bir nesnedir. Kral Hezekiya'nın ikonoklastik reformları sonucu Nehuştan isimli tunç yılan parçalandı[http://incil.info/kitap/Misirdan+Cikis/14...