Şehir

Kısaca: Şehir veya kent veya kasaba. Aslı Arapça'dır. Ancak Arapça'da şehrin karşılığı Madina'dır. En büyük yerleşim birimi anlamına gelmektedir. Türkiye'nin en büyük şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, ve Adana'dır. ...devamı ☟

şehir
şehir

Şehir veya kent veya kasaba. İnsanların iklim şartlarından ve her türlü saldırılardan korunabilmesi, medeni ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyle bir araya gelmelerinden ortaya çıkan geniş, kalabalık yerleşme bölgesine verilen isim. İlk kurulan şehirlerde düşmana karşı korunma birinci planda tutulmuş, şehirler yükseklere, tabii kale görünümünde kayalar üstüne kurulmuştur. Daha sonra kurulan şehirlerde su, yol, kanalizasyon ve enerji kaynaklarının temin ediliş, dağıtım ve kullanımı dikkate alınarak şehirlerin yapısı değişmelere uğradı.

Şehirlerin kurulduğu yerlerin deniz, nehir kıyıları gibi diğer bölgelerle irtibatı kolay olmasına dikkat edilmiştir. Dünyanın en büyük şehirlerinin deniz kıyılarında kurulması buna güzel bir misaldir. Şehirlerin büyümesinde çok çeşitli faktörler vardır. Kudüs, Roma gibi şehirlerin büyümesinde dinin de etkisi büyüktür. Nice, Miami, Los Angeles gibi şehirlerin büyümesinde iklim etkisi büyüktür.

Ziraatın makinalaşması, savaşların topyekun özellik kazanması, ulaşım, enerji kaynakları gibi büyük ihtiyaçların bölgelere eşit olarak yayılması şehirlerin çok genişlemesine sebep olmuştur. Şehirlerin büyümesiyle şehircilik başlı başına bir ilim konusu olmuştur. Modern şehirler, şehir planlaması esas alınarak genişlemektedir.

Şehir planlaması: Şehir planlaması medeniyet tarihi kadar eskidir. İnsanların belli bir merkez etrafında devamlı kalmak üzere yerleşmeye başlamaları ihtiyaçları karmaşık hale getirmiş, böylece şehir planlaması fikri doğmuştur. Çok eski tarihlerde kurulmuş planlaması mükemmel olan şehirler yapılan kazılarla ortaya çıkarılmaktadır.

Şehir planlamasına ilk adım şehrin su ihtiyacını karşılayacak su yollarıyla başlamıştır. Şehir planlamasını etkisi altında bulunduran en mühim faktörse şehrin her türlü düşmana karşı korunmasıdır. Yapılan incelemelerden şehircilik konusunda büyük adımlar Romalılar zamanında atılmıştır. Ortaçağda şehirler ihtiyacı karşılayamaz, sıkışık bir duruma gelmiştir. İslam devletlerindeyse şehirciliğe önem verilerek birbirinden güzel büyük şehirler kurulmuştur.

Modern şehir planlaması 20. yüzyılda başlamıştır. Bu devirde şehirlerin planlamasında ekonomi baş rolü almış ve şehrin yapılacağı saha bölgelere ayrılmıştır. Modern şehir planlaması yapılan bir yerde ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri önceden hazırlanır, şehrin bu bölgeye yayılması için bu bölgedeki temel ihtiyaçlar ucuz tutulur. Sanayi tesislerinin şehirlerin çok dışında yer almasına dikkat edilir. Modern şehircilikte de düşmana karşı şehrin korunması tesirlidir. Uçak, füze ve nükleer silahların gelişmesi; ulaşımın sessiz ve şehir altında yapılması maksatlarıyla metroların inşa edilmesi de şehir planlamasının bir parçasıdır.

Şehirlerin en büyük problemleri süratli nüfus artışları, motorlu araçların sayısında artışla meydana gelen trafik problemidir. Şehir halkının şehir içinde bir yerden diğer bir yere nakli, hava alanları, tren istasyonları gibi nakliye bölgelerinin yer seçimi, park yerleri, okullar, gürültü, çevre ve hava kirliliği, kanalizasyon, ısıtma, su ve enerji temini gibi çok yönlü birçok konuları içine alır. Şehir planlaması bütün bu konuların ahenkli bir şekilde hazırlanmasıdır. Aslı Arapça'dır. Ancak Arapça'da şehrin karşılığı Madina'dır. En büyük yerleşim birimi anlamına gelmektedir. Türkiye'nin en büyük şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dır.

şehir

Türkçe şehir kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. urban
n. city, town

şehir

nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent.

şehir

Türkçe şehir kelimesinin Fransızca karşılığı.
ville [la], cité [la]

şehir

Türkçe şehir kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Stadt

şehir

Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site:
"İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur diyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.

şehir

Türkçe şehir kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. urban n. city, town

şehir

nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent.

şehir

Türkçe şehir kelimesinin Fransızca karşılığı.
ville [la], cité [la]

şehir

Türkçe şehir kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Stadt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

şehir Resimleri

şehir
1 yıl önce

Şehir veya kent en büyük yerleşim birimi. Soğdca kökenli olan kent ("kend") ve aslen Farsça olan şehir sözcükleri Türkçede aynı anlama gelecek şekilde...

ݞehir, ݞehir
şehir devleti
1 yıl önce

Şehir devleti veya site devlet, sadece bir şehir ile ona bağlı bölgelerden oluşan bağımsız devlet. Günümüzde Singapur, Vatikan ve Monako şehir devletlere...

Kardeş şehir
1 yıl önce

Kardeş şehir, coğrafi olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturdukları birlikteliktir. 1947'de İkinci Dünya...

Kardeş şehir, ABD, Afganistan, Afyonkarahisar, Almanya, Almatı, Amman, Ankara, Anshan, Antalya, Arjantin
Nahçıvan (şehir)
1 yıl önce

Nahçıvan (Azerice: Naxçıvan), Azerbaycan'da şehir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Aras Nehri'nin kolu olan Nahçıvan Nehri'nin sağ kıyısındadır...

Nahçıvan (şehir), Abşeron, Ali Bayramlı, Astara (rayon), Azerbaycan, Azerice, AğcabÉ™di, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Ağsu
Lüksemburg (şehir)
1 yıl önce

Luxembourg, Almanca: Luxemburg Stadt) ya da Lüksemburg olarak bilinen şehir, şehir unvanına da sahip bir komün olmanın yanı sıra Lüksemburg’un başkentidir...

Lüksemburg, Amsterdam, Atina, Avrupa Birliği, Berlin, Bratislava, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Dublin, Helsinki
Şehir Tiyatroları
1 yıl önce

Şehir tiyatroları, ödeneğinin bir bölümünün ya da tamamının yerel yönetimlerce karşılandığı profesyonel ya da amatör tiyatrolardır. Avrupa'daki pek çok...

İstanbul Şehir Tiyatroları, 1914, 1915, 1931, 1934, 1 Ocak, 2006, Avni Dilligil, Ayla Algan, Bedia Muvahhit, Behzat Butak
şehir hatları
1 yıl önce

Şehir Hatları, İstanbul'da deniz yolu ile taşımacılık alanında faaliyette bulunan kamu kuruluşudur. Medyayı oynat 1844'te Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi...

Beş Şehir
4 yıl önce

Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, hayatının tesadüfleri olan Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlattığı deneme türü eseri. Bir gezi...

Beş Şehir (kitap), 1946, 1992, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara, Bursa, Deneme, Erzurum, ISBN, Kitap, Konya