Şehir tiyatroları, ödeneğinin bir bölümünün ya da tamamının yerel yönetimlerce karşılandığı profesyonel ya da amatör tiyatrolardır.
Avrupa'daki pek çok ülkede ve Rusya'da şehir tiyatroculuğunun, kent yönetimince veya merkezi yönetimce desteklenmesi geleneği oldukça gelişmiştir.

Şehir Tiyatroları

Şehir Tiyatroları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İstanbul Şehir Tiyatroları

İlgili konuları ara

Yanıtlar