Şehzade Murad (1521 - 1521), Osmanlı şehzadesi. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Gülfem Hatun'dur.

Şehzade Murad

Şehzade Murad (1521 - 1521), Osmanlı şehzadesi. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Gülfem Hatun'dur.

Kaynakça

Yanıtlar