Şehzade Sultan Numan Han (d. 22 Şubat 1723), Sultan III. Ahmet'in 10. oğlu, 20. çocuğudur. Kendisine padişahlık sırası gelme şansı çok zordu. 14 erkek kardeş arasından sadece I. Abdülhamit ve III. Mustafa padişah olmuştur. Üsküdar'da, 1723'te (hicri 1141) Şehzade Numan Çeşmesi'ni yaptırmıştır.

Şehzade Numan

Şehzade Sultan Numan Han (d. 22 Şubat 1723), Sultan III. Ahmet'in 10. oğlu, 20. çocuğudur. Kendisine padişahlık sırası gelme şansı çok zordu. 14 erkek kardeş arasından sadece I. Abdülhamit ve III. Mustafa padişah olmuştur. Üsküdar'da, 1723'te (hicri 1141) Şehzade Numan Çeşmesi'ni yaptırmıştır.

Yanıtlar