Şemdinli

Şemdinli, Hakkari ilinin bir ilçesidir. Yüksekova'dan 2110 metre yükseklikteki Haruna Geçiti ile ayrılan ilçe, Zap Suyu'nun bir kolu olan Şemdinli Deresi ve kolları tarafından sulanan bir alandan oluşur. İran ve Kuzey Irak ile sınırdaş olan ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çekmektedir.

Şemdinli Hakkari ilinin bir ilçesidir. 2008 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 52.779 olup, 13.081’i ilçe merkezinde, 32.297’i köylerde yaşamaktadır. Derecik Beldesi 7.401 kişi yaşamaktadır. Merkez bucağına bağlı 21 köyü vardır. Yüzölçümü 1.652 km2 olup, nüfus yoğunluğu 18’dir. İlçe topraklarını Hakkari Dağları engebelendirir. Batısında İkiyaka (Sat) Dağı, doğusunda Çimen Dağı, güney kesiminde Karadağ yer alır. Dağlar akarsu vadileri tarafından derin bir şekilde parçalanmıştır. Dağlardan kaynaklanan suları Şemdinli deresi toplar. Dağların yüksek kesimlerinde hayvancılık açısından önem taşıyan yaylalar vardır.

Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. Yaylacılık metodu ile küçükbaş hayvan besiciliği yapılır. En çok koyun ve kıl keçisi beslenir. Canlı hayvan ticareti yaygındır. Tereyağ, peynir başlıca süt ürünleridir. Arıcılık gelişmiştir. Balı bölge ve Türkiye çapında meşhurdur. Ekime müsait alan az olduğundan; az miktarda buğday, arpa, patates, soğan, elma, ceviz üzüm, nohut ve pirinç yetiştirilir. El tezgahlarında halı ve kilim dokunur.

İlçe merkezi, Şemdinli Çayı vadisinde İran sınırına yakın bir yerde kurulmuştur. Eski ismi dağlararası manasında Nav Çiya idi. Daha sonraları sırasıyla Navşar, Şemdinan ve Şemdinli isimleri kullanıldı. Gelişmemiş, küçük bir yerleşim merkezidir. İl merkezine 128 km mesafededir. Belediyesi 1936’da kurulmuştur.

Tarih

Bölgenin tarih çağına Sümerler ve Akatlar’la girdiği, kentte ilk önce Sümerler’in Hakan Boyu olduğu, sonra Akatlar, Urartu’lar ve Asur’ların bölgede uzun süre yaşadıkları anlaşılmıştır. Bölgenin daha sonra Medler, Babiller, Persler, Makedonya’lılar ve Silveskoslar’ın eline geçtiği, Hz.Ömer devrinde İslam ordularının bu bölgeyi Müslüman birliğine kattığı, daha sonra Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında Çaldıran Zaferinden sonra Osmanlı egemenliğine girdiği ve tarih boyunca bir çok kavimlere belde olduğu görülmüştür.

Rusların 1853 yılında Türk’lere savaş açması sonunda Dağıstan’daki Şeyh Şamil ile işbirliği yapan Şemdinli’li Seyit Taha düşmana savaş ilan etmiştir. Ölümü üzerine Kardeşi Şeyh Salih Azerbeycanlıları ve Hakkari’lileri Ruslara karşı ayaklandırdı. Fakat güneyde Cizre’de hüküm süren İzzettin Şir Ruslar tarafından kandırılarak isyan çıkarması sağlandı. Yezidi ve Nasturi’lilerle birleşen İzzettin Şir Musul ve Bitlis dolaylarını yağma ile işgal etti. (1854) Fakat Diyarbakırlı Hacı Timur Ağa asileri tamamen ortadan kaldırdı. (1855) sonra Van Sancağına bağlı Şemdinan (Şemdinli) Albak, Çölemerik (Hakkari), Gever (Yüksekova), Beytüşşebap, Çal, tiyari ve Kotur ilçeleri ile birlikte Erzurum Vilayetine bağlandı. 1865’te Van Vilayetinin kurulması ile ilçeler Van’a bağlandı.

1914 ile 1917 tarihleri arasında dört defa Rus işgaline uğramış olan Şemdinli’nin ilk işgali 5 Kasım 1914 olup, Aralık 1914 tarihinde Kuvvetlerimiz tarafından geri alınmıştır. 13 Mayıs 1915 tarihinde ikinci defa Rus işgaline uğrayan ilçe kısa sürede Rus işgalinden kurtarıldı. 31 Temmuz 1916 tarihinde kuvvetlerimiz tarafından Rus’lar tekrar geri püskürtüldü. İşgallerinde ısrarlı olan Rus Kuvvetleri Şemdinli’yi 10 Ağustos 1916 tarihinde dördüncü kez işgal ettiler. 24 Kasım 1917 tarihinde kuvvetlerimiz tarafından bir daha dönmemek üzere Rus kuvvetlerini geriye kaçırdılar. Şahanklı Sinko Milli Mücadele sırasında 20.nci Kolordu Komutanı Kazım KARABEKİR Paşa ile işbirliği yaparak Yurdumuzdan kovulduktan sonra Urumiye bölgesine çekilen Ermenilerin bölgeye girmelerine engel oldu.

1926 yılında Ankara Antlaşması ile Musul ve Hakkari’nin 5 bölgesi sınır dışı kaldı. Nihayet Çölemerik (Hakkari) , Gever (Yüksekova), Şemdihan (Şemdinli) ilçelerinden meydana gelen Hakkari Vilayeti kuruldu. Cumhuriyet döneminde bir süre Van Vilayeti içerisinde kaldı. 4 Ocak 1936 tarihinde Hakkari tekrar Vilayet olunca Şemdinli de Hakkari’ye bağlandı.

Tarihi Yerleri
 1. Kayme sarayı
 2. Kelat sarayı
 3. Taş köprü


Tarihi Mezar Ve Türbeler
 1. Seyit Abdullah-ı Şemdinli Türbesi
 2. Seyit Taha-i Hakkari Mezarlığı


Kilise Ve Konaklar

 1. Darareş (Kara kilise) kilisesi
 2. Yıkık Konak

  Coğrafi bilgiler

  Şemdinli ilçesi Doğuda İRAN hududu (53 Km.) Güneyde ve Batıda IRAK hududu (117 Km) . Kuzeyde Yüksekova ilçesi (40 Km) olmak üzere 210 Km.lik Mülki sınırlara sahiptir.


İlçe İran ve Irak Devletleri sınırlarında konuşlanmış olmasından dolayı konum itibari ile önem taşımaktadır. Sınır ilçesi olması ve 170 Km.lik Irak ve İran kara sınırları ile çevrili olması Kara ve yaya yoluyla yapılabilecek kaçakçılığa imkan sağlamaktadır. Arazinin çok engebeli ve ormanlık olması nedeniyle bununla mücadelede güçlükler yaşanmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan İlçemiz tabiat güzelliği bakamından Hakkari ilinin en gözde ilçesidir. Türkiye’nin İran ve Irak’a hudut teşkil eden üçgeninde yer alır. Yüzölçümü 1452 Km2, Rakımı ise 1450 M.dir.

Genellikle dağlık olan ilçemiz alanının %45’i Ormanlık , %41’i tarıma elverişsiz alan, %10’u dört veya beş ay kullanılabilen çayır ve mera ve %4’ü tarıma elverişli alandır. Ormanlarda bulunan ağaçların cinsi genellikle meşedir.

Bölgede önemli dağlar Derecik bölgesinde Katina Tepe, Ortaklar bölgesinde Karadağ, Tahta taş Tepe, Süngü Tepe ve Akpınar Dağıdır. Ayrıca Eldir, Elmira, Geveroki dağları ilçemiz sınırlar içerisindedir. Bölgemiz Ova yönünden çok fakir olmasına rağmen büyük ve küçük 15 kadar yayla bulunmaktadır. En önemlilerinden Helana, Geveruk, Bestereş, ve Kani Haydar sayıla bilir.Yaylalar yılın Nisan ve Ekim aylarında barınmaya imkan verir.

Bölgemizde Haruna geçidi, Şapatan geçidi, Mezar gediği, Ortaklar Gediği, Ulaşan Gediği, Katina Boğazı , Gilini Gediği, Su Gediği önemli gedik ve geçişlerdir. İlçemiz Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmasına rağmen iklimi oldukça değişiktir. Yazlar oldukça sıcak geçmesine karşın, kışları genellikle kar yağışlı ve ılımandır. İlkbahar ve Sonbahar mevsimleri yağmur, kışlar kar yağışlı olup, yaz mevsimi kurak geçer. Kar yağışı genellikle Ocak ayında gerçekleşir. Rüzgar genellikle Güneybatıdan eser ve şiddetli görüldüğü ay Kasım ayıdır.Yüksek zirvelerde kış aylarında sis görülür.Şemdinli –Yüksekova karayolu belli yerlerde kış aylarında buzlanma yapar, yoğun kar yağışı, çığ ve aşırı rüzgarın etkisi ile belirli zamanlarda kapanır.

Bölgenin genelde Kuzeyden Güneye, Doğudan Batıya meyilli bir arazi yapısına sahip olması akarsu yönünden zengin olmasını sağlamıştır. Ancak Akarsuların rejimi bu dağlık yapı nedeniyle düzgün değildir. En önemlisi Şemdinli Çayı’dır. Bu çaya bağlı Kayalar ve Tanyolu’ndan gelen koluyla, Güzelkonak bölgesinden gelen kolu, Zorgeçit bölgesinde birleşerek daha batıda Konur’dan gelen Gülkan çayıyla birleşip Ormancık bölgesinden geçip Batıda Irak topraklarına akar. Diğer önemli akarsu Güneyimizde Irak Devletiyle hududumuzu teşkil eden Hacıbey Çayıdır. Bu akarsular kış ve bahar aylarında köprüler dışında geçit vermezler. İlçemizde Göl, Gölet ve Baraj bulunmamaktadır.

Nüfus ve idari yapi

2000 Nüfus sayımına göre Merkez Nüfusu 14.177 Derecik Beldesi 8.302, Köy ve mezraların nüfusu 23.451 olmak üzere toplam 45.930’dir. Km²’ye düşen insan sayısı 32 Kişidir.

Şemdinli 01.06.1932 yılında yürürlüğe giren 2042 sayılı Kanunla Bucak yapılmıştır. 20.05.1935 tarihinde Hakkari ili lağvedilince Van iline bağlanmıştır. 1936 yılında Hakkari tekrar Vilayet olunca Şemdinli ilçe statüsü kazanıp Hakkari iline bağlanmıştır.

Merkeze bağlı 19 Köy ( Alan, Altınsu, Anadağ, Korgan, Yaylapınar, Uğuraçan, Tütünlü Gelişen, Günyazı, Kayalar, Öveç, Ortaklar, Bağlar, Boğazköy, Konur, Beyyurdu, Çatalca,Bozyamaç, Çubuklu) ve bunlara bağlı 79 mezra ile Drecik Beldesi ve bu beldeye bağlı 14 mezra bulunmaktadır. 5 Köy merkezi; Ayranlı, Meşelik, Anadağ, Boğazköy, Çevre ve 8 köye bağlı 14 mezra Ayranlı (Merkez, Üzümkıran), Anadağ(Merkez), Gelişen’Koryürek, Toklu, Suçıktı, Mordağ, Karakoç), Bozyamaç (Öncü), Korgan (Tuğlu,Aşağı Tuğlu,Kola), Kayalar (Erikli, Seçkin Mağaraönü), Ortaklar (Ormancık) güvenlik nedeniyle daha önceki yıllarda boşaltılmış olup, bu köylerden Çevre, Ayranlı ve Meşelik Köylerinin mühürleri geri alınmıştır.

İlçe Mülki sınırlar içerisinde iki belediye, Şemdinli Belediye Başkanlığı ile Derecik Beldesi Belediye Başkanlığı ve bunlara bağlı 9 mahalle bulunmaktadır. (Şemdinli Belediyesi Sınırları içerisinde; Yeni Mahalle, Moda Mahallesi ve Yayla Mahallesi. Derecik Beldesi Belediye Sınırları içerisinde; Merkez Mahallesi, Balkaya Mahallesi, Güney Mahallesi, Hacıbey Mahallesi, Vapurtepe Mahallesi ve Orta Mahalle)

Şemdinli Balı

İlimize has Şemdinli balı diğer kesimlerde olduğu gibi insan bünyesini rahatsız edici hiç bir özelliği taşımamaktadır. Antiseptik ve antitoksin özelliği vardır. Saf çiçek tozundan alındığı ve katkısız olduğu için mide, kalp, karaciğer, Şeker hastalığı, kemik hastalıkları ve hatta kanseri iyi edici özellikleri, bulunmaktadır. Arı için gerekli olan polen ve nektar kaynakları oldukça fazladır. Ormanlık alanda bulunan söğüt, yabani yonca, elma, armut, alıç, erik, geven, kır çiçekleri ile ekilen yonca ve tütün çiçeklerinde fazla miktarda bulunan nektarda bulunan nektar. Balın kalitesini daha da yükseltmektedir. Öncelikle Şemdinli ilçesinde kara kovan ile yapılan arıcılık 1968 yılında sonra yerini fenni arıcılığa bırakmıştır.1970 yılında 40 ton olan bal üretimi en verimli yılını 1986 yılında yaşamıştır 1986 yılında sonra bal üretimi ile kovan sayısında düşüş görülmüştür.

Şemdinli Tütünü

Şemdinli ilçemizde tütün akim tarihçesi bilinmemekle birlikte ilk ekim 19.yüzyılın başlarında yörede yaşayan Nasturiler zamanında yapılmıştır. Bu ekim dar alanı kapsamaktaydı. Yapılan tütün ekimi kapalı ekonomi kapsamında ancak ekicinin ihtiyacını karşılayacak düzeydeydi. Daha sonra 1936 yılında Şemdinli ilçe olduktan sonra tüm köy ve mezralarda geniş kapsamlı ekime başlandı. Ayrıca tütün üretimi de ticari amaçla yapılmaya başlandı. Yıllarca yöre halkının tek geçim kaynağı olma özelliğini korudu Ancak tütün ekiminde 1976 yılından sonra düşüş görülmeye başlandı. 1986 yılına kadar bu yörede üretilen tütün Tekelce alınıp bitlis ilindeki sigara fabrikasında işlenmekteydi. Şemdinli tütünü özellikle kireç ve azotça orta potasyon ca zengin killi,kumlu,tınlı,hafif veya nötr topraklarda iyi yetişir, bitki boyu 60-100 cm kadardır.Yapraklar gövde üzerinde dik durumdadır. Dik Yapraklar karınlı çap oranları artar. Dir Yapraklar(Dipaltı) küçük orta yapraklar(analar) büyük uç yaprakları ise küçüktür. Şemdinli tütünü belirgin özelliklerden dolayı Osmanlı padişahları ve saray halkının tütün ihtiyacı büyük miktarda Şemdinli ilçesinde üretim tütünlerden karşılanmaktaydı. En büyük özelliği içimi çevreye verdiği tatlı kokudur. Ne varki gün geçtikçe üretimi azalmaktadır.

İçme Suyu

İlçe içme suyu ihtiyacı 19 Km. uzakta bulunan Tan yolu köyünden karşılanmaktadır. 1988 yılında faaliyet geçen içme suyu şebekesi göçler nedeniyle ihtiyaca cevap verememektedir.

Şemdinli Kaymakamları

Şemdinli Belediye Başkanları

 1. Abdullah EKİCİ, 1950-1954
 2. Abdullah ÇİFTÇİ, 1954-1960
 3. Askeri Yetkililer, 1960-1963
 4. Abdullah ÇİFTÇİ, 1963-1967
 5. Abdul mecit YILMAZ, 1967-1976
 6. Ersin KAYA, 1976-1980
 7. İlçe Kaymakamı, 1980-1982
 8. H.Basri ATAY (Atama ile), 1983-1984
 9. Mustafa ÖKDEM, 1984-1989
 10. Selahattin ÇİFTÇİ, 1989-1994
 11. Hacı ÖZEL, 1994-1998


Ayrıca bkz.
 1. Kitapçı Olayı

Linkler

http://www.semdinli.gov.tr/ Şemdinli Kaymakamlığı

Haritası

Şemdinli koordinatları: 37.303500, 44.577000

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  bence şemdinli insanları cana yakın ama huzur dan başka istiyecek şey önce iş imkanı yaratılmasdını istiyorlar.bi an öce huzurlu bir yaşam gezİlecek öyle güzel doğa güzeliklerei var ki anlatmayla değil görmeyle ancak görenler hayran kalır diyorum.TÜM şemdinli halkına yetkili kurum ve kuruluşlara selam NUSAYBİN DEN

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  şemdinli güzel bir yer ama ben orda askerlik yaptım çok maceralarım oldu orda ama birde orası çok dağlık vede orda terör olmasa çok daha güzel bir yer

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  gezilecek yerleri beyaz taş ve çevresi merkezi pek iyideğil bence kayalar tarafıda güzel bunun gibi pek çok yer var gezilecek bu arada komani ve efkar dağınada selam gönderiyorum tabi şemdinli halkınada

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  buradan tüm şemdinli halkına kayalar köyünde bulunan mehmet rahim askerliğim döneminde bakkalımızdı ona halkına berena-kuringam-kurtankeş-kıralın kızıdağlarına çok güzel bir yer olan alan köyü ve alan sınır karakoluna sevgiler ve selamlar 1993 şehidim ayvaz gedik ruhun şaat olsun

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  inşallah askerliğimi buralarda komando olarak yapmayı ve vatanıma hizmet etmeyi allahım bana nasip eder, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, Ne Mutlu Türküm Diyene!

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  ben askerliğimi şemdinlide yaptım komando olarak dağlık bir arazi yapısına sahip kayalık ve engebeli terör açısındada oldukça tehlilkeli ve sıcak bir bölge eğitim olarak çok geri kalmış iş alanıda çok çok zayıf türkiye içinde türkiyeyle alakası olmayan bir yer

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  ben hakkariye gidiyorum nasıl bir yer bilmiyorum tekeli ye gidiyorum hududa inşallah gittiğimiz gibi sağ döneriz eğer vatan bir kişiyle kurtulacaksa terörist tükenecekse seve seve canımı vermeye hazırım keşke terörist diye bişey kalmasa herkese şimdiden hayırlı teskereler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  tüm oradaki VATANDAŞLARIMIZA selamlar...yalnız gündüz VATANDAŞ gece de TERÖRİST olmasalar,,askerlerimize sahıp cıkıp--TERÖRİSTLERE KUCAK acmasalar,,,daha da güzel olur,,O güzellikleri bızler de paylaşır görürüz..,, ama ONLAR KOLAY YOLU SECIP---korku ve parayı TERCIH EDIYORLAR..!! bence..

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  şemdinli ye yeni tayin olduk inanın gitmeye korkuyorum eminim insanı çok iyidir sıcak kanlıdır vefalıdır ama terör denilince içim bir tuhaf oluyor. Terör başka devletlerin ekmeğine yağ sürmek için kardeşi kardeşe kırdırmakdır.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  yaylapınar köyü hakkında bilgisi olan varmıı. oraya atandım ve çok endişeliyim..

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  hayırlısı olsun yaylapınara ataması çıkan meslektaşım. benim de oraya yakın bir yere atamam çıktı. şu anda şemdinlideyim. geelip görüp ona göre bi karar vermenizde bi hayır var. bunca emek verip de atanıyoz. bence idare eder gibi.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şemdinli ilgili konular

 • Derin devlet

  1996'da yaşanan Susurluk skandalıyla giderek yaygınlaşan bir kavram olan derin devletin kökeni ve ne anlama geldiği konusunda farklı savlar var
 • Nehri

  Bağlar (Kürtçe: Nehrî), Hakkâri ilinin Şemdinli ilçesine bağlı bir köydür.
 • 1984

  1984 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
 • Silahlı propaganda

  Silahlı propaganda, devletin temel düzenini değiştirmek isteyen terör örgütlerinin, amaçlarını gerçekleştirebilmek, güçlü oldukları im
 • Orta Toroslar

  Orta Toroslar ise Güneybatıda Taşeli platosu ile Kuzeydoğuda uzun yayla arasında uzanırlar. 3000 m.'yi geçen yükseltilere sahip olan bu dizi
 • Şemdinli, Hakkari

  Şemdinli Hakkari ilinin bir ilçesidir.
 • Gelişen, Şemdinli

  Gelişen (Kürtçe: Şepeta Gerdî), Hakkâri ilinin Şemdinli ilçesine bağlı bir köydür.