Şer`iyye Sicili

Şer'iyye Sicili

Şer`iyye Sicili, Osmanlı Devleti`nin adalet temsilcileri olan kadıların, vazifelerinin gereği bulundukları yerlerde içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatın bütün yönleri ile kayıt altına aldıkları defterlere denir. Geniş yetki ve görevleri dolayısıyla...

Kadı Sicili

Şeriye Sicili

Şeriyye sicili

Motorlu taşıtların rehni

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’na ile rehin hukuku alanında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Şer'iyye Sicilleri

Şer’iyye sicilleri

Şer’îyye Sicilleri

Sakk-ı Şer’î

Şer`îyye Sicilleri`ndeki her çeşit yazılı kayıtlar belli bir usûle göre düzenlenmekte ve sicile kaydedilmektedir ki, bu usûle: sakk-ı şer`î usulü denmektedir. Sakk kavramı Farsça, çek kelimesinin Arapçalaştırılmış hâlidir ve sözlükte berat, hüccet, temess...

Sicil-i Osmanî