şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar`, Kültür Bakanlığının höyüklerde yaptığı araştırmalardan anlaşılacağı üzere, MÖ. 3000 yıllarına kadar uzanan 5000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Tuz Gölü ve Şereflikoçhisar genel görünüşü İlçe toprakları ülkemizin en eski yerleşme alanlarındandır. Höyükler halindeki ilk yerleşmelerden ...

Şereflikoçhisar hakkında detaylı bilgi

Ankara`nın güney sınırındaki ilçesi. İç Anadolu Bölgesi'nde, Tuz Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunur. Ankara ilinin en uzak ilçelerinden olan Şereflikoçhisar, Tuz Gölü ile Hirfanlı barajı arasında kalmaktadır. Kuzeyinde Bala, doğusunda kendisinden koparılarak ilçe yapılan Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören, batısında Tuz Gölü ve Kulu ilçeleri ile çevrilidir.


Şereflikoçhisar'ın Tarihi

Şereflikoçhisar`, Kültür Bakanlığının höyüklerde yaptığı araştırmalardan anlaşılacağı üzere, MÖ. 3000 yıllarına kadar uzanan 5000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Tuz Gölü ve Şereflikoçhisar genel görünüşü İlçe toprakları ülkemizin en eski yerleşme alanlarındandır. Höyükler halindeki ilk yerleşmelerden çıkartılan güneşte kurutulmuş kiremitler Cilalı Taş Dönemi'nde bile buralarda yerleşildiğini göstermektedir. Milattan önceki devirlerde Hititlerin, Roma ve Doğu Roma (Bizans) imparatorluğunun, bir ara da İran Devleti'nin hakimiyetinde kalan ilçe arazisi Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklu Türkleri'nin hakimiyetine girmiştir. Selçuklulardan kalma en önemli tarihi eserler Sultan Alaaddin Camii ve bugün ayakta olmayan Hurşid Hatun (Sultan Alaaddin'in eşi) türbesidir. Şereflikoçhisar, Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra Karamanoğulları'na bağlı kalmıştır. 1467 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından Osmanlı Devleti sınırları içine alınan Şereflikoçhisar; Osmanlılar zamanında genellikle Aksaray'a bağlı bir kaza durumunda idi. 19.Şereflikoçhisar Kalesi
Şereflikoçhisar Kalesi

Osmanlı Hakimiyetine geçtikten sonra, Rumeli’ye Batı Trakya’ya İstanbul’un Fethi ile de, İstanbul’ Aksaray Semtin de 1571’de de Kıprıs’ta zorunlu ikamet ettirilmiştir. Bu nedenle Osmanlının hakimiyetine geçişinin ilk yüzyılında nahiye durumuna düşmüştür.19 yy’ın ortalarında Antep, Urfa, ve Maraş yörelerinde zorunlu ikamete tabi tutulan Şereflikoçhisar bir dönem Aksaray ve Niğde’ye bağlı kalmış, ESBKEŞAN salnamesiyle Kulu ve İnevi ile birlikte ortak yönetimle yöneltilmiştir. Daha sonra 1891 yılında ilçe olan Şereflikoçhisar; Konya iline bağlanmış, 1933 yılında ise Ankara`ya bağlanmıştır. 1989 yılında Sarıyahşi 7 köyü, Ağaçören 27 köyü ile ilçe olup, Aksaray iline bağlanmıştır. Ayrıca Evren 9 köyü ile 9 Mayıs 1990 tarihinde ve 3644 sayılı 130 ilçe kurulması hakkındaki kanunla İlçe haline getirilerek Ankara iline bağlanmıştır.

HÖYÜKLER

 • Çatalhöyük
 • Ankara yolu üzerinde Akin Köyüne ayrılan yerdedir.M.Ö.1000, 2000, 3000 Yıllarına aittir.


 • Akin Höyüğü
 • Akin Köyündedir. M.Ö. 3000 yıllarına ait seramik parçalar bulunmuştur


 • Harman Höyük
 • Büyük Damlacık Köyünün Kuzeydoğusunda Harman olarak adlandırılan yerdedir M.Ö. 3000


 • Kül Höyük
 • Şanlıkışla Köyündedir. Tunç ve demir çağı yerleşmeleri mevcuttur.


 • Yayla Höyüğü
 • Hındıllı Yaylasında bulunmaktadır. Türk-İslam Dönemine ait seramik parçaları bulunmaktadır


 • Baravan Höyüğü
 • Karamollauşağı Köyüne giden yoldadır. M.Ö. 2000


 • Kadı Höyüğü
 • Şereflikoçhisara 5 km aynı adlı yerde bulunmaktadır.


 • Karakuyu Höyükleri
 • Büyük Damlacık Köyüne uzanan yol üzerindedir. M.Ö. 3000


 • Elemenli Höyüğü
 • Hamzalı Köyünün kuzeyinde, Hamzalı ovasında Hamzalı Han Yolu üzerinde bulunmaktadır.


Kaleler

 • Toklu Kalesi
 • Torun ve demirci obası arasındadır. İçinde bir mağara vardır.


 • Çavuş Kalesi
 • Çavuş Köyü sınırlarındadır


 • Parlasan Kalesi
 • Parlasan Köyü sınırlarındadır


 • Koçaş Kalesi
 • Sipahiler ve Üzengilik Köyleri arasında bulunmaktadır


 • Koçhisar Kalesi
 • Tüm tarihi veriler Koçhisarın içinde iç içe iki kalenin varlığını göstermektedir. Ancak çok nadir kalıntıya rastlanmıştır


Şereflikoçhisar'ın Adının Geçmişi Koçhisar kelimesi, eski dilde koş çift anlamına geldiğinden, yöredeki iki adet kaleden türemiştir. Çanakkale Savaşları`nda ilçeden çok kayıp oldugundan Atatürk tarafından şerefli ismini eklenerek ``Şereflikoçhisar`` diye anılmaya başlanmıştır. İlçe tarihi boyunca 4 kere isim değiştirmiştir. Bunlar; Koşhisar, Tuzbaşı, Koçhisar ve Şereflikoçhisar olarak değişiklere uğramıştır.

Coğrafi Durumu

Şereflikoçhisar İlçesi Ankara`ya 150 Km. uzaklıkta ve güneyden en son ilçedir. Konya, Kırşehir, Aksaray İlleriyle komşudur. Yüzölçümü 1591 km² dir. Güneyden ova, Kuzeyden dalgalı arazi yapısına sahip, denizden yüksekliği 975m`dir. Tuz Gölü ve Hirfanlı Baraj Gölünün arasında yer alan önemli akarsu yoktur. Sadece Peçenek Çayı zikredilebilir.

Şereflikoçhisar ilçesi Ankara’ya 150 km.uzaklıkta olup, güney yönünde Ankara’nın en son İlçesidir. Şereflikoçhisar'ın bulunduğu arazi orta yükseklikte düzlüklerden oluşmaktadır. Ekecek Dağının kuzey batı uzantılarının engebelendirdiği iç kesimde Karasamur (Karasınır) Dağı bulunmaktadır.

İlçe topraklarından kaynaklanan suların bir bölümü Kızılırmak aracılığı ile Karadeniz'e ulaşırken bir bölümü de Peçeneközü Deresini oluşturarak Tuz Gölüne doğru akar. Tuz Gölünün güneydoğusunda bulunan Hirfanlı Barajı da ilçe sınırları içerisindedir.

 • Şereflikoçhisar Dağları
 • Gözle görülü, Koçaş Dağı, Paşa Dağı, Gök Dağ, Karasenir Dağı, Boz Dağlar, Derevenk Dağı, Ala Dağlar, Kızılkale


İklimi

İlçede hüküm süren iklim İç Anadolu'nun bariz iklimi olan sert step iklimidir (Karasal İklim). Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlıdır. Yağış şartlarının yetersizliği sebebiyle ilçede hakim bitki örtüsü step, yani bozkırdır. Tepelik alanlar üzerinde yer yer meşe ormanı artıklarına rastlanır. İlçenin en önemli akarsuyu Ortaköy ilçesi sınırlarındaki Ekecik dağının batısından kaynağını alan ve Tuz Gölü"ne dökülen Peçenek çayıdır.

Nüfus Durumu

Şereflikoçhisar ilçesinin 1990 yılında toplam nüfusu 60.701 olup, bunun 37.534'ü ilçe merkezinde, 23.167'si de 50 adet köyde oturmaktadır. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 59.128, köy ve kasabaların toplam nüfusu 17.045 ve İlçe merkezinin nüfusu da 42.083 dir. İlçe nüfusunun % 75`i İlçe merkezinde, %25`i de kırsal alanda yaşamaktadır. Nüfusu yerleşim birimlerine göre dağılımında 43 köyümüzden 6`sın da yaşayan halk doğu kökenli müslümandır. 3 köyümüz de tatardır.

EkonomisiŞereflikoçhisar Kalesi
Şereflikoçhisar Kalesi
İlçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Buğday, arpa, baklagiller, üzüm, elma, ayçiçeği ve armut yetiştirilir. Hayvancılık da önemli bir gelir kaynağıdır. Merinos ve Ankara keçisi yetiştirilmektedir. Yöre toprak altı kaynakları yönünden oldukça zengin sayılır. Burada jips, linyit ve tuğla-kiremit hammeddesini içeren cevher yatakları vardır. Tuz Gölünün batı ve doğu kıyılarında ise tuz üretimi yapılmaktadır. Memleketimizin ikinci büyük tabii gölü olan Tuz Gölü, Şereflikoçhisar ilçesini batıdan ve güneyden çevirir. Havzasına düşen yağışın azlığı, buharlaşmanın şiddetli oluşu ve gölün derinliğinin az olması sebebiyle yazın suları buharlaşarak yerinde kalın bir tuz tabakası kalan gölde mutfak tuzu karakterinde tuz elde edilir. Yıllık tuz üretimi bakımından ülkemizin en önemli kaynağı olan Tuz Gölü, Türkiye tuz üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirir. Üretilen tuzun bir bölümü Şereflikoçhisar'daki fabrikalarda işlenerek, bir bölümü de işlenmeden Türkiye'nin dört bir yanına gönderilir.Şu anda ilçede 35 tane ham tuz imalathanesi mevcuttur.

İdari Durumu

İlçede bir merkez, 4 kasaba belediyesi dışında 43 köy muhtarlığı mevcut olup, bu köylere bağlı 3 mahalle veya yayla vardır. Yakın zamana kadar ilçeye bağlı olan köylerin Aksaray iline bağlanması ile köy sayısı azalmıştır, Sarıyahşi, Ortaköy ilçeden ayrılan ve daha sonra Aksaray`ın ilçesi haline gelen köylerdendir.

Şereflikoçhisar'da Gelenek ve Görenekler

Bugün köylerin boşalması ile garip ve öksüz kalan köy odalarımız mevcuttur. Köye gelen tanrı misafirleri özellikle yol üzeri köylerinde en iyi şekilde ağırlanır ve ihtiyaçları giderilirdi. Kış aylarında köylülerin bir araya geldiği büyük bir eğitim yuvası olan Köy odaları vardı. Koçhisar`da Ramazan: Her yerde olduğu gibi, ilçemizde de Ramazan ayı insanlarımızın büyük aşk ve şevk içinde idrak edilmektedir. Koçhisar`da özel tahinli Ramazan pideleri vardır. Her aile Ramazanda iftar davetleri verir. Zenginlerimiz fakir halka gıda yardımında bulunur. Kış aylarında arabaşı denilen bir toplu ziyafet vardır. Acılı, özel hindi, tavuk gibi kanatlı hayvan etinden çorba, bir de çoközel olarak yapılan hamuru vardır. Önce hamur kaşıkla alınır, çorba ile çiğnenmeden içilir. Saya gezileri: Kış yarılandığında mahalle veya köyün yeni delikanlıları çeşitli kıyafet değişiklikleri ile ev ev gezer, taklitler yaparak eski dönemlerde ziyaret için gerekli gıdaları şimdilerde ise gönlünden geçen paraları alırlar. Şereflikoçhisarlılar olarak medarı iftiharımız Aziz Mahmud Hüdayi gibi Anadolu`yu aydınlatan ilim irfan sahibi büyüklerimiz vardır.

Köyler ve Kasabalar

KasabalarKöyler

 • Acıkuyu Köyü
 • Acıöz Köyü
 • Akarca Köyü
 • Akın Köyü
 • Aktaş Köyü
 • Aliuşağı Köyü
 • Bağobası Köyü
 • Baltalı Köyü
 • Büyükdamlacık Köyü
 • Büyükkışla Köyü
 • Cıngıl Köyü
 • Çatçat Köyü
 • Çavuşköy Köyü
 • Çayırönü Köyü
 • Değirmeyolu Köyü
 • Deliler Köyü
 • Doğankaya Köyü
 • Eley Köyü
 • Fadıllı Köyü
 • Geçitli Köyü
 • Hacıbektaşlı Köyü
 • Hamzalı Köyü
 • Haydarlı Köyü
 • Kadıncık Köyü
 • Kadıobası Köyü
 • Karabük Köyü
 • Karamollauşağı Köyü
 • Karandere Köyü
 • Kurutlutepe Köyü
 • Küçükdamlacık Köyü
 • Musular Köyü
 • Odunboğazı Köyü
 • Palazobası Köyü
 • Sadıklı Köyü
 • Seymenli Köyü
 • Şanlıkışla Köyü
 • Şekerköy Köyü
 • Şereflidavutlu Köyü
 • Şeyhli Köyü
 • Üzengilik Köyü
 • Vayvay Köyü
 • Yanlızpınar Köyü
 • Yazısöğüt Köyü
 • Yeşilyurt Köyü
 • Yusufkuyusu Köyü


İlgili BaşlıklarLinkler

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki şereflikoçhisar maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

şereflikoçhisar nerede?

şereflikoçhisar haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Çalören, Şereflikoçhisar

Çalören kasabası Şereflikoçhisar´ın ilk belediye (1972) olmuş kasabalarındandır. Eski ismi ``Mezgit`` olan ve tarihi çok eskilere dayanan bir beldedir. Nüfusu yaklaşık 1950 kişidir, göç nedeni ile bu sayı gittikçe azalmaktadır.

Deliler, Şereflikoçhisar

Deliller, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür.

Değirmenyolu, Şereflikoçhisar

Degirmenyolu, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür.

Eley, Şereflikoçhisar

Eley, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür. Ankara iline 168 km, Şereflikoçhisar ilçesine 26 km uzaklıktadır.

Fadıllı, Şereflikoçhisar

Fadıllı, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür.

Geçitli, Şereflikoçhisar

Geçitli, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür.

Hacıbektaşlı, Şereflikoçhisar

Hacıbektaşlı, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür.