Şerif, İslam peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma'nın büyük oğlu Hasan’dan gelen soya denir. Hasan'ın kardeşi Hüseyin'den gelen soya ise Seyyid denmektedir.

Şerif (din)

diğer anlam|şerif

İslam peygamberi Muhammed`in kızı Fatıma`nın büyük oğlu Hasan`dan gelen soya Şerif denilir. Hasan`ın kardeşi Hüseyin`den gelen soya ise Seyyid denilir.

Abbasilerden itibaren İslam devletlerinde şeriflerin ve seyyidlerin kaydı tutulmuştur. Osmanlı Devleti zamanında ise bu iş kurumsallaştırılmış ve Nakibu`l-Eşraflık müessesesi kurulmuştur. Bu kurumun görevi Ehli Beytin kaydını tutup sahte şerif ve seyyidlerin çıkmasını önlemekti.

İlgili konuları ara

Yanıtlar