Şevket Süreyya Aydemir

Kısaca: Şevket Süreyya Aydemir araştırmacı ve yazar. Balkan göçmeni fakir bir âilenin çocuğu olan Şevket Süreyya Aydemir, 1897 senesinde Edirne’de doğdu. Edirne Muallim Mektebinde okurken Turancı görüşü benimsedi. ...devamı ☟

Şevket Süreyya Aydemir araştırmacı ve yazar. Balkan göçmeni fakir bir ailenin çocuğu olan Şevket Süreyya Aydemir, 1897 senesinde Edirne’de doğdu. Edirne Muallim Mektebinde okurken Turancı görüşü benimsedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak askere yazıldı. Kafkasya Cephesine giderek savaştı. 1919’da öğretmenlik yapmak üzere Âzerbaycan’a gitti. Burada bulunduğu sırada Sovyet Devriminin etkisinde kalarak Komünist fikirleri benimsedi. Türkiye Komünist Partisine (TKP) girdi. Bakü’de toplananDoğu Halkları Kongresine katıldı.Moskova’ya giderek, MoskovaÜniversitesinde İktisat öğrenimi gördü. 1923 senesinde Türkiye’ye döndü. TKP idarecileri arasında yer aldı. Komünist fikir ve görüşleri yaymaya çalışan Aydınlık dergisinde yazılar yazdı. 1925 senesinde dergi kapatılınca, dergide yayınlanan yazıları sebebiyle tutuklandı. Ankara İstiklal Mahkemesinde yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birbuçuk yıl sonra çıkarılan aftan faydalanarak serbest bırakıldı. 1927 senesinde tekrar tutuklanarak yargılandı fakat berat etti. Bundan sonra komünizm çizgisinden ayrılıp bir nevi milliyetçi komünizm anlayışını savunmaya başladıysa da Türkiye için geçerli düşüncenin Kemalizm olduğu görüşüne döndü.

1928 senesinde devlet hizmetine alınarak Yüksek Teknik Öğretim Umum müdür yardımcılığına getirildi. Ankara Belediyesi İktisat Müdürlüğü, Ankara Ticaret Mektebi Kurucu Müdürlüğü, İktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti Reisliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 1932-1934 seneleri arasında kapitalizm ve komünizmden farklı milliyetçi-devletçi bir üçüncü kalkınma yolunu tavsiye eden Kadro dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Bu arada devlet kademelerindeki vazifelerine devam etti.

1951 senesinde devlet memuriyetinden emekli olunca kendini tamamen eser yazmaya verdi. Daha önce yazdığı Cihan İktisadiyatında Türkiye, İnkılap veKadro, Lenin ve Leninizm adlı eserlerinden başka kendi hayat hikayesini anlattığı Suyu Arayan Adam adlı eserini yazdı. 1962 senesinde Sosyalist Kültür Derneği kurucuları arasında yer aldı. Toprak Uyanırsa adlı romanından başka Tek Adam (3 cilt), İkinciAdam (3 cilt), Menderesin Dramı, Enver Paşa, İhtilalin Mantığı, Kahramanlar Doğmalıydı ve Kırmızı Mektuplar adlı eserleri neşr etti.

Bu eserlerinde o dönemlerin siyasi ve sosyal yaşayışının tahlilini yapan Şevket Süreyya Aydemir, 25 Nisan 1976’da Ankara’da öldü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkiye Ekonomisi (kitap)
3 yıl önce

Şevket Süreyya Aydemir tarafından 1940 yılında orta okullarda ders kitabı olarak okutulmak maksadıyla yazılmış bir ders kitabıdır. Şevket Süreyya Aydemir'in...

Kırmızı Mektuplar ve Son Yazılar
3 yıl önce

Mektuplar ve Son Yazılar, Şevket Süreyya Aydemir'in 1979 yılında ölümünden beş yıl sonra yayımlanan son kitabıdır. Şevket Süreyya Aydemir'in Moskova'dan Doğu Emekçileri...

Suyu Arayan Adam
3 yıl önce

Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir'in kendi yaşamını anlattığı 1959 yılında tamamladığı kitap. Suyu Arayan Adam'da Aydemir, Tek Adam, İkinci Adam...

Toprak Uyanırsa
3 yıl önce

Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir'in 1963 yılında Remzi Kitabevi çatısı altından yayımladığı romanı. Aydemir bu romanını daha çok hatırat türünde...

Kadro (dergi)
2 hafta önce

da anılan Kadro dergisinin kurucuları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin'dir. Derginin...

Kadro (dergi), Dergi, Kemalizm, Marksizm, Recep Peker, Taslak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İdeoloji, Şevket Süreyya Aydemi, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge
Kahramanlar Doğmalıydı
2 yıl önce

Kahramanlar Doğmalıydı, Şevket Süreyya Aydemir'in 1974 yılında Çağdaş Yayınları tarafından yayınlanan aynı zamanda son romanı olan kitap. Sovyetik bir...

Lenin ve Leninizm
3 yıl önce

Şevket Süreyya Aydemir, Sadrettin Celal Antel, Pierre Pascal, Grigori Zinoviyev ve Luzovsky tarafından kaleme alınan Aydınlık Külliyatı'nın 10. no.lu yayını...

Süreyya
2 hafta önce

adı Süreyya olan kişiler Şevket Süreyya Aydemir, Türk yazar, düşün adamı. Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi. Soyadı Süreyya olan...