Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıfdır.Aynı zamanda arap kültüründe üst düzey makamlara sahip veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir ünvandır.

Şeyh

Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıfdır.Aynı zamanda arap kültüründe üst düzey makamlara sahip veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir ünvandır.

Din-taslak

şeyh

tarikat kurucusuna, bir tarikatta en yüksek aşamaya ulaşmış olan kimseye, tarikat büyüklerine ya da tarikat kollarından birinin başında bulunan kimseye verilen ad. arap kabile ve aşireti başkanı.

şeyh

(Arapça) Erkek ismi 1. Yaşlı adam, ihtiyar. 2. Kabile ve aşiret reisi. 3. Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite. 4. Tekke ve zaviye reisi.

şeyh

Türkçe şeyh kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sheikh, sheik

şeyh

Türkçe şeyh kelimesinin Fransızca karşılığı.
cheik [le]

şeyh

Türkçe şeyh kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Scheich

İlgili konuları ara

Yanıtlar