şeyh

Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıfdır.Aynı zamanda arap kültüründe üst düzey makamlara sahip veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir ünvandır.

Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıfdır.Aynı zamanda arap kültüründe üst düzey makamlara sahip veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir ünvandır.

Din-taslak

Diğer anlamları

şeyh

Türkçe şeyh kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sheikh, sheik

şeyh

tarikat kurucusuna, bir tarikatta en yüksek aşamaya ulaşmış olan kimseye, tarikat büyüklerine ya da tarikat kollarından birinin başında bulunan kimseye verilen ad. arap kabile ve aşireti başkanı.

şeyh

Türkçe şeyh kelimesinin Fransızca karşılığı.
cheik [le]

şeyh

Türkçe şeyh kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Scheich

şeyh

(Arapça) Erkek ismi 1. Yaşlı adam, ihtiyar. 2. Kabile ve aşiret reisi. 3. Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite. 4. Tekke ve zaviye reisi.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

şeyh ilgili konular

 • Tarikat

  Tarîkat, lügatte “yol” mânâsına gelir. Tarîkatların esâsını tasavvuf bilgileri teşkil eder. Bu bilgilerin, insanlara farklı şekillerd
 • Rufai

  Rufai, Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai nin Pir`i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir Tarikatdır.
 • şeyh

  Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıfdır.Aynı zamanda arap kültüründe üst düzey maka
 • Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı

  Tasavvuf, Türklerin İslamiyet'i kabulunden sonra Anadolu'da kendini göstermiştir. Tasavvuf düşünürlerine "mutasavvıf" denir. Mutasavvıflara
 • Nutuk (edebiyat)

  Nutuk, Tasavvuf edebiyatı terimidir. Tasavvuf edebiyatında pirlerin ve mürşitlerin tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini ve tarika
 • Feleknâme

  ``Feleknâme``, 1301 yılında, Türk şair Gülşehrî tarafından Farsça kaleme alınmış bir eserdir. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye
 • Nimetullahi Tarikatı

  Ni’metullah’îyye, Ni’metallahîlik, ya da Ni’metullahî Tarikâtı (); Emir Nûr’ed-Dîn Ni’metullah bin Mir Abdullah tarafından 14. yü
 • Zünnûn-ı Mısrî

  İslâmî Mistisizm
 • Kutbeddin İznikî

  Kutbeddin İznikî (ö. 7 Aralık 1418, İznik), Osmanlı din alimi ve mutasavvıfı.