Şeyh Fethi Türbesi Musul`da Şeyh Fethi Mahallesi`nde bulunur.

Şeyh Fethi Türbesi

Şeyh Fethi Türbesi Musul`da Şeyh Fethi Mahallesi`nde bulunur.

Üzerinde ilk devre ait kitabesi bulunmayan türbenin yapı tarzına göre, XII. yy. da yapıldığı sanılmaktadır. 1834 yılında Seyid İdris tarafından tamir edilmiş, yanına küçük bir mescid eklenmiştir.

Bugün önemli ziyaret yerlerinden biri olan Şeyh Fethi türbesi, bitişiğindeki mescidle birlikte bütünleşmektedir. Her ikisine de revaklı bir kapıdan girilmektedir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar