Şeyhler Mahallesi’nde aynı adla anılan Şeyhler Câmii’nin batısında bulunan medrese Müftü Mustafa Efendi tarafından 1760 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı bir avlu etrafinda onbir öğrenci odası bulunmakta olup, odaların üzeri beşik tonozlarla örtülüdür.

Şeyhler Medresesi

Şeyhler Mahallesi’nde aynı adla anılan Şeyhler Camii’nin batısında bulunan medrese Müftü Mustafa Efendi tarafından 1760 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı bir avlu etrafinda onbir öğrenci odası bulunmakta olup, odaların üzeri beşik tonozlarla örtülüdür.

Yanıtlar