--}}

Şiirsel Gerçekçilik

Şiirsel Gerçekçilik'' (''Fransızca:'' ''Ríéalisme poíétique'', ''İngilizce:'' ''Poetic realism'') 1930'larda Fransa'da ortaya çıkmış ve II. Dünya Savaşı'nın sonuna dek etkisini sürdürmüş sinema akımına verilen addır. Türkçe'de bazen "Şairane Gerçekçilik" olarak da geçer.

Şiirsel Gerçekçilik'' (Fransızca: Ríéalisme poíétique, İngilizce: Poetic realism) 1930'larda Fransa'da ortaya çıkmış ve II. Dünya Savaşı'nın sonuna dek etkisini sürdürmüş sinema akımına verilen addır. Türkçe'de bazen "Şairane Gerçekçilik" olarak da geçer. " target="_blank"> tarihli Sisler Rıhtımı (Le Quai des brumes). Yönetmen Marcel Carníé.] Şiirsel Gerçekçilik Akımının Ortaya Çıkışı 1920'lerin sonunda sesin sinemaya girmesi ile Avrupa Avantgarde Sineması'nın sonu gelmişti ve sesin olanaklarından da yararlanarak yönetmenler özellikle müzikaller, melodramlar ve tiyatro uyarlamalarına yöneldiler. Ancak bu uzun sürmedi. 1929'da başlayan ve 30'lu yıllar boyunca bütün dünyada olduğu gibi Fransa'da da etkisini tüm ağırlığıyla gösteren Büyük Ekonomik Buhran'ın bir sonucu olarak yaşanan toplumsal ve siyasi kargaşa ortamında bu yeni sinema akımı doğdu. Çalışan sınıfların sorunlarını, bireyin mutsuzluğuna ve çaresizliğine vurgu yaparak Amerikan Kara Filmlerine benzer çarpıcı bir atmosfer içinde karamsar bir üslupla ve şiirsel bir duyarlılıkla anlatan ve "Şiirsel Gerçekçilik" adı verilen bu tarz Fransa'da popüler oldu.http://sinemasal.blogcu.com/dunya-sinemasinda-akimlar-1-bolum_2289598.htmlhttp://www.politikkamera.org/index.php?q=node/8http://www.limonluk.net/2008/05/iirsel-gerekilik-akm-2.html Akımın Özellikleri "Şiirsel gerçekçilik" akımına dahil edilen filmler adındaki gibi "gerçekçi" idi, çünkü filmdeki karakterler hayatın tüm acımasız yönleriyle sürekli olarak yüz yüze geliyorlardı, çoğunlukla umutsuzdular, çaresizdiler. Ekonomik çöküntü beraberinde suç artışını da getirmişti, sefalet her zaman hissedilebiliyordu, konuların geçtiği mekanlar sefil mekanlardı. Ama aynı zamanda bu filmler "şiirsel" di de, karakterlerin davranışları melankolikti, karamsar ve hüzünlüydüler, zaman zaman intihara meyilli olabiliyorlardı, nihilisttiler. Filmin odağındaki bu marjinal karakterler genelde aşk için son bir şansı yakalarlar ama onu da sonunda ellerinden kaçırırlardı. Alt sınıftan insanların bunalımlı öykülerinin anlatıldığı bu filmler daima mutsuz sonla bitiyordu. Mekanların loş ışıklandırılması, kapalı gökyüzü ve sıklıkla yağan yağmur veya bastıran sisin yarattığı flu görüntüler de şiirselliğe katkı sağlıyordu. Görüntü yönetmenleri estetizme özellikle önem veriyorlardı. Bu akımın yapımcı ve yönetmenleri senaryo ve diyaloglara da çok önem veriyorlardı, akımın önemli senaristlerinden biri de Marcel Carníé'nin birçok filminin senaryosunu yazmış olan ünlü şair Jacques Príévert'di. Diğer Sinema Akımlarına Etkisi II. Dünya Savaşının sona erdiği 1945 yılından sonra "Şiirsel gerçekçilik" akımı yerini İtalya'da ortaya çıkacak olan İtalyan Yeni Gerçekçiliği akımına bırakacaktı, zaten başta Luchino Visconti ve Antonioni olmak üzere yeni gerçekçi birçok İtalyan yönetmen sinema kariyerlerine "şiirsel gerçekçi" Fransız yönetmenlerin yanında çalışarak başlamışlardı. Bu iki yönetmen de Jean Renoir'ın asistanıydılar. Hatta Şiirsel gerçekçilik İtalyan Yeni Gerçekçik Akımından sonra gelecek olan Fransız Yeni Dalga akımını da etkilemiştir. Senaryosunu Attila İlhan'ın yazdığı ve Lütfi Akad'ın yönettiği 1959 yapımı Türk filmi Yalnızlar Rıhtımı gösterime girdiği günlerde bazı eleştirmenler senaryosunun Marcel Carne'nin yönettiği Jean Gabin'li Sisler Rıhtımı (Le Quai des Brumes) (1938) adlı filminin etkisiyle kaleme alındığı ileri sürmüşlerdi. Bu iddia o tarihte filmin senaristinin de dahil olduğu bir tartışmayı başlatmıştı. Söz konusu bu filmin senaristi de Attila İlhan gibi bir şair olan Jacques Príévert'di. "Yalnızlar Rıhtımı" da Sisler Rıhtımı gibi "Şiirsel Gerçekçilik" akımına daha yakın duruyordu. O günlerde senaryoyu yazan şair Attila İlhan gazetelerde bu eleştirilere yanıt vermişti.http://www.telifhaklari.gov.t/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA91171E62F0FF153ED87D8E8A6DCB127 Akımın Başlıca Yönetmenleri *Jean Renoir. Şiirsel gerçekçiliğin babası olarak da adlandırılır. *Jean Vigo *Pierre Chenal *Julien Duvivier *Marcel Carníé. Şiirsel gerçekçiliğin simgesi olarak anılır. *Marcel L'Herbier *Rene Clair *Jacques Feyder *Jean Gríémillon *Marc Allíégret Akımın Başlıca Oyuncuları *Jean Gabin *Michel Simon *Simone Signoret *Michí¨le Morgan Akımın Başlıca Senaristleri *Jacques Príévert *Henri Jeanson Bu arada özellikle Marcel Carníé ile çalışmış olan set tasarımcısı dekoratör Alexandre Trauner'den de bahsetmeden geçilmemelidir. Akımın Önemli Filmleri * La Petite Lise (1930) Jean Gríémillon * Dişi Köpek (La Chienne) (1931) Jean Renoir * í€ nous la Libertíé (1931) Reníé Clair * Hal ve Gidiş Sıfır (Zero de Conduite) (1933) Jean Vigo * Yanık Kalpler (Le Grand Jeu) (1934) Jacques Feyder * La rue sans nom (1934) Pierre Chenal * L'Atalante (1934) Jean Vigo * Kahramanlar Panayırı (La Kermesse híéroí¯que) (1935) Jacques Feyder * Crime et chatiment (1935) Pierre Chenal * Güzel Takım (La Belle í‰quipe) (1936) Julien Duvivier * Cezayir Batakhaneleri (Píépíé le Moko) (1937) Julien Duvivier * Harp Esirleri La Grande Illusion (1937) Jean Renoir * Hayvanlaşan İnsan (La bête humaine) (1938) Jean Renoir * Sisler Rıhtımı veya Son Buse (Le Quai des brumes) (1938) Marcel Carníé * Kuzey Oteli (Hí´tel du nord) (1938) Marcel Carníé * Entríée des Artistes (1938) Marc Allíégret * Kocası ve AşığıSinema, Uygulayımı - Sanatı - Tarihi Nijat Özön, Hil Yayın 1985. s.192. La Rí¨gle du jeu filminin Türkçe adı için referans.Sinema El Kitabı Nijat Özön. 1964, Elif Yayınları. s.42 La Rí¨gle du jeu filminin Türkçe adı için referans 2. (La Rí¨gle du jeu) (1939) Jean Renoir. (Bazı kaynaklarda filmin Türkçe adı Oyunun Kuralı olarak da geçmektedir. * Son Ümit veya Gün Doğuyor (Le jour se lí¨ve) (1939) Marcel Carníé * Remorques (1941) Jean Gríémillon * Gece Ziyaretçileri (Les Visiteurs du soir) (1942) Marcel Carníé * Gecenin Kapıları Les Portes de la nuit (1945) Marcel Carníé * Cennetin Çocukları (Les Enfants du Paradis) (1945) Marcel Carníé Sinema, Uygulayımı - Sanatı - Tarihi Nijat Özön, Hil Yayın 1985.Filmlerin Türkçe adları için referans

Kaynaklar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şiirsel Gerçekçilik
Şiirsel Gerçekçilik