Şilo

Şilo, () Tanah'ta Tekvin 49:10'da adı geçen, Yakup'un oğlu Yehuda'yı kutsayışıyla ilgili bir figürdür. Yakup, "''Şilo'' gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak..." demiştir. Bu cümle farklı zamanlarda farklı şekillerde tercüme edilmiş ve Kitab-ı Mukaddes'te "Sahip" olarak kullanılmıştır. Bu tercümeler tartışma konusudur.

Şilo, () Tanah'ta Tekvin 49:10'da adı geçen, Yakup'un oğlu Yehuda'yı kutsayışıyla ilgili bir figürdür. Yakup, "Şilo gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak..." demiştir. Bu cümle farklı zamanlarda farklı şekillerde tercüme edilmiş ve Kitab-ı Mukaddes'te "Sahip" olarak kullanılmıştır. Bu tercümeler tartışma konusudur. Yazıtlardaki değişkenlik, ilk tercümeler Basit Latincede "gönderilecek kişi" olarak tercüme edilmiştir ve İbranicedeki şaluah (, "ulak") ile eş anlamlıdır; muhtemelen tercüme sırasında bozulmuştur. Peşitta (Süryani İncili)'da "sahibi olan kişi" olarak tercüme edilmiştir. İncil'in Yunan tercümesinde ise "Onun için saklanan" diye yazmaktadır. Bu eski versiyonların hiçbirinde, İsrail'in antik kutsal şehirlerinden biri olan Şilo şehri tercümesi kullanılmamaktadır. King James versiyonunda ise Şilo bir insan ismi olarak kullanılmıştır. Diğer yorumlar Bazı Müslümanlarca bu kişi Muhammed'dir. Rastafarianizm'e inananların bazıları bunu Haile Selassie'nin geri döneceğinin işareti olarak sayar. Joseph Smith, Jr., Şilo'yu Yesse köküyle yani İsa ile bağdaştırır.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.