--}}

Şimon (Beni İsrail)

Şimon () Yakup'la Lea'nın ikinci oğlu ve Şimon kabilesinin kurucusudur. Bazı dinbilimcilerce Şimon sembolik bir kişiliktir. Bu tezi savunanlara göre Lea ve Rahel'den gelenler orijinal İsrailoğullarını ve hizmetçilerden (Bila ve Zilpa) gelenler ise İsrailoğullarına sonradan katılan halkları belirtmektedir. Şimon, Lea'dan geldiği için orijinal İsrailoğullarındandır.ibid Buna rağmen Debora'nın Ezgisi'nde kabileler listelenirken Şimon'un ismi verilmemektedir bunun için bazı din

Şimon () Yakup'la Lea'nın ikinci oğlu ve Şimon kabilesinin kurucusudur. Bazı dinbilimcilerce Şimon sembolik bir kişiliktir. Bu tezi savunanlara göre Lea ve Rahel'den gelenler orijinal İsrailoğullarını ve hizmetçilerden (Bila ve Zilpa) gelenler ise İsrailoğullarına sonradan katılan halkları belirtmektedir. Şimon, Lea'dan geldiği için orijinal İsrailoğullarındandır. Buna rağmen Debora'nın Ezgisi'nde kabileler listelenirken Şimon'un ismi verilmemektedir bunun için bazı dinbilimciler Şimon'un belirgin bir kabile olmadığını savunurlar. Şimon'un adı Yakup'a Reuben'i doğuran Lea hala Yakup'un sevgisini kazanamayınca Tanrı bunu gördü ve ikinci oğluna Şimon adını verdi. İbranice O (Tanrı) çilemi duydu anlamına gelen şama ondan türemiştir; Tora'da adı geçen ve Tanrı işitti anlamına gelen İsmail de aynı kökten geldiğinden bazılarınca Şimon'un İsmaili bir grup olduğu düşünülür. Klasik rabinik kaynaklarda bu isim Tanrı'yı dinleyen anlamına geldiği savunulur. Başka bir görüşe göre ise Zimri'nin Midyanlı bir kadınla ilişkiye girmesi sonucu şam 'in yani günah var anlamına gelmektedir. Yakup bu olaya çok sinirlenince Şimon'un soyunun bölünmesini ve dağılmasını dileyerek onu cezalandırdı. Bazı dinbilimcilerce, Şimon'a verilen bu ceza, Tora'nın bazı yerlerinde kabileler listelenirken adının geçmemesine mazeret olarak sonradan eklenmiştir.. Yosef ve Şimon Klasik rabinik kaynaklar Şimon'un korkusuz ve kıskanç bir kişiliği olduğunu, Yakup'un en sevdiği oğlu Yosef olduğu için Yosef'e karşı düşmanca ve kindar duygular beslediğini vurgular. Klasik rabinik kaynaklarca Yosef'in Şimon'u alı koymasının nedeni Levi'den ayırmaktı çünkü ikisi birlikte Şekem'e zarar verdiği gibi Mısır'a da zarar verebilirdi. Başka bir teoriye göre ise Şimon'un rehin alınmasının sebebi Şimon'un Yosef'e yaptığı ihanetti Sefer haYaşar'a göre Şimon rehin kalmak için gönüllü değildi ve onun zaptedilmesi için başına 70 nöbetçi kondu, fakat gür sesiyle bağırarak nöbetçileri korkuttu. Jubile kitabında Şimon'un 21 Tevet'te doğduğu yazılıdır ve Tekvin'e göre altı oğlu vardı. Bazı kaynaklarda çocuklarının annesi Şekem'li Bonah bazı kaynaklardaysa kız kardeşi Dina olarak gösterilir. Soyağacı Ayrıca bakınız *Şimon kabilesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.